Konferences

 • 2015.gada 23. – 24. aprīlis – 8. starptautiskā zinātniskā konference “Information Society and Modern Business Modern Trends in Business”(organizē Ventspils Augstskola, Banku augstskola un Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola)
 •  2014.gada 29.marts – studentu pētniecisko darbu konference “Latvijas ekonomikas izrāviena īstenošanas dimensijas un perspektīvas”.
 • 2013.gada 25.- 27.aprīlis – Starpaugstskolu starptautiskā zinātniskā konference
 • 2012.gada 26. – 27.aprīlis – 5. ikgadējā starptautiskā zinātniskā konference “Information Society and Modern Business: Knowledge Creation and Transfer into New Competences”
 • 2011.gada 28. – 29.aprīlis – 4. ikgadējā starpaugstskolu starptautiskā zinātniskā konference “Changes in Global economic landscape – in search for new business Philosophy”
 • 2010. gada 29. – 30.aprīlis 3. ikgadējā starpaugstskolu zinātniskā konference „Uzņēmumu konkurētspēja vietējā un ārējā tirgū: izaicinājumi un pieredze”
 • 2008. gada 29.maijs – konference Veicinot toleranci Latvijā
 • 2007. FemStart konference
 • 2007. Rīgas Dialogi: Biznesa un finanšu izcilība strauji augošas ekonomikas apstākļos
 • 2006. Rīga kā starptautisks finanšu centrs: iespējas un izaicinājumi
 • 2006. Privātā un Valsts sektora sadarbības iespējas
 • 2005. Biznesa vērtības palielināšana: jaunas pieejas un atziņas
 • 2004. Zināšanu sabiedrība un Lisabonas stratēģijas īstenošana Eiropā un Latvijā
 • BMDA konference Vadītāju konkurētspējas veicināšana Baltijā
 • 2003. Ilgtspējīgas attīstības priekšnoteikumi: jauni izaicinājumi un perspektīvas
 • 2002. Augstskolu kvalitatīvas izaugsmes ietekme uz zinātnes un tautsaimniecības attīstību
 • 2001. Izglītota sabiedrība un jaunā ekonomika kvalitatīvā mijiedarbībā
 • 2000. Konkurētspēja un kvalitātes vadības problēmas
 • 1999. Profesionālā ekonomiskā izglītība: problēmas un risinājumi