Konference 2016

123

9.ikgadējā starptautiskā zinātniskā konference

ASBBMC 2016

BIZNESA ILGTSPĒJAS IZAICINĀJUMI DIGITĀLAJĀ LAIKMETĀ

2016.gada 21.-23.aprīlis, Rīga, Latvija

Konferences norises vieta:

Banku augstskola, K.Valdemāra iela 161, Rīga

Konferences organizatori:

Banku augstskola, Rīgas Starptautiskā ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola sadarbībā ar Rīgas Ekonomikas augstskolu

Pārmaiņas uzņēmējdarbības vidē katru biznesa nozari ir ietekmējušas dažādos veidos, uzņēmumi saskaras ar nopietniem izaicinājumiem noturēt līdzsvarā uzņēmējdarbības attīstību. Ir svarīgi dalīties ar pētījumu rezultātiem un apspriest idejas, meklējot jaunus biznesa modeļus un efektīvus riska pārvaldības principus digitālajā laikmetā.

Lai izmeklētu piemērotākos veidus, kā saglabāt vērtīgo uzņēmējdarbībā un attīstīt biznesu mūsdienu pasaulē, konferences darbs norisinājās sešās sesijās:

  1. Uzņēmējdarbības modeļi digitālajā laikmetā.
  2. Ilgtspējīga vadība digitālā vidē: cilvēkresursi un viedo tehnoloģiju stratēģijas izaugsmei.
  3. Uzņēmējdarbības uzsākšana (Start – up): perspektīvās jomas, valdības atbalsts, pieejamais finansējums.
  4. Kā panākt līdzsvaru starp risku un ienesīgumu.
  5. Klientu uzvedība prognozēšana un lēmumu pieņemšanas stratēģijas digitālajā laikmetā.
  6. Kibervides izaicinājumi: produktu attīstība un kibernoziegumu riski.

Konferences darba valodas: latviešu un angļu.

Konferencē plānotas divu veidu prezentācijas: prezentācija plenārsēdē (30 min), prezentācija sesijā (15-20 min).

 

Kontaktinformācija:

Ar konferenci saistītos jautājumus lūdzam sūtīt uz e-pastu.