Banku augstskola

Tavas profesionālās izaugsmes ceļš!

Banku augstskola ir valsts dibināta augstākās izglītības iestāde, kas jau vairāk nekā divdesmit piecus gadus ir viena no atpazīstamākajām Latvijas biznesa skolām. Šobrīd tā īsteno kopskaitā 14 akreditētas profesionālās augstākās izglītības studiju programmas biznesa vadības un finanšu izglītības virzienos visos studiju līmeņos.

Kompetencēs balstītu studiju pamatā ir augstskolas ciešā saikne ar biznesa vidi, tai aktīvi sadarbojoties ar ekspertiem un nozares speciālistiem studiju programmu veidošanā, īstenošanā un izvērtēšanā, kā arī augstskolas stratēģisko attīstības virzienu noteikšanā. Banku augstskolas veiksmīgā un ilglaicīgā sadarbība ar Latvijas, kā arī ārvalstu uzņēmumiem un organizācijām ļauj nodrošināt prakses vietas visiem studentiem. Pateicoties teorētiskajām zināšanām un praktiskajai pieredzei, kas iegūta studiju laikā, mūsu absolventi ir pieprasīti un augstu novērtēti gan Latvijas uzņēmumos un valsts pārvaldē, gan arī starptautiskās organizācijās.

Augstskolas starptautiskā sadarbība ļauj mērķtiecīgi īstenot studentu, akadēmiskā un vispārējā personāla mobilitāti. Dalība starptautiskajos biznesa projektos un Erasmus+ apmaiņas programmās nodrošina iespēju studentiem iegūt nozīmīgu starptautisko studiju pieredzi, savukārt pasniedzējiem – veidot radošu sadarbību akadēmiskajā un pētnieciskajā jomā. Īpaši izceļamas ir starptautiskās dubultdiplomu programmas, kas ir ieguvušas augstu reputāciju gan Latvijas, gan ārvalstu studentu vidū.

Mūsu augstskolu ir absolvējuši daudzi augsta līmeņa profesionāļi, finanšu speciālisti un vadītāji, kā arī veiksmīgi uzņēmēji. Viņu izveidotā Banku augstskolas absolventu asociācija ir laba platforma gan kontaktu veidošanai, domu apmaiņai un absolventu profesionālajai sadarbībai, gan arī esošo un nākamo Banku augstskolas studentu atbalstam.

Banku augstskolas rektors
Andris Sarnovičs

Profesors, Dr.sc.administr

 

Lasīt vairāk Sakļaut