Banku augstskola

Tavas profesionālās izaugsmes ceļš!

Banku augstskola ir valsts dibināta augstākās izglītības iestāde, kas jau vairāk nekā divdesmit piecus gadus ir viena no atpazīstamākajām Latvijas biznesa skolām. Šobrīd tā īsteno kopskaitā 16 akreditētas profesionālās augstākās izglītības studiju programmas biznesa vadības un finanšu izglītības virzienos visos studiju līmeņos.

Kompetencēs balstītu studiju pamatā ir augstskolas ciešā saikne ar biznesa vidi, tai aktīvi sadarbojoties ar ekspertiem un nozares speciālistiem studiju programmu veidošanā, īstenošanā un izvērtēšanā, kā arī augstskolas stratēģisko attīstības virzienu noteikšanā. Banku augstskolas veiksmīgā un ilglaicīgā sadarbība ar Latvijas, kā arī ārvalstu uzņēmumiem un organizācijām ļauj nodrošināt prakses vietas visiem studentiem. Pateicoties teorētiskajām zināšanām un praktiskajai pieredzei, kas iegūta studiju laikā, mūsu absolventi ir pieprasīti un augstu novērtēti gan Latvijas uzņēmumos un valsts pārvaldē, gan arī starptautiskās organizācijās.

Banku augstskolā ir izveidojusies profesionāla komanda, kura ir demonstrējusi spēju efektīvi darboties Covid -19 krīzes situācijā. Esmu pārliecināts, ka rektora nomaiņas process šīs spējas nemazinās. Šajā akadēmiskajā gadā Banku augstskola līdztekus studentu un darba devēju augsti novērtētajām finanšu, riska vadības, SBS Swiss Business School un Banku augstskolas sadarbībā īstenotajām starptautisko finanšu programmām, kā arī Kiberdrošības pārvaldības programmai, piedāvā jaunas iespējas – modernizētu un digitālās transformācijas dienas kārtībai pielāgotu biznesa procesu vadības programmu ar trīs kvalifikāciju izvēles iespējām.
2020./2021. akadēmisko mācību gadu augstskola uzsāk klātienē, ievērojot visus drošības pasākumus. Augstskola turpina īstenot esošo stratēģiju un kvalitatīvi nodrošina studiju procesu un darbības nepārtrauktību.

Banku augstskolas rektora v.i. no 18.08.2020.
Andris Nātriņš

Par Banku augstskolas rektora vietas izpildītāju iecelts Andris Nātriņš

 

Lasīt vairāk Sakļaut