Studentu zinātniskās konferences

Akadēmiskā gada noslēgumā tradicionāli tiek rīkota studentu zinātniskā konference, kurā tiek dota iespēja prezentēt savus pētnieciskos darbus un iepazīstināt plašāku auditoriju ar saviem atklājumiem. Konference norisinās vairākās paralēlās sesijās.

Uz studentu veikto pētījumu prezentācijām tiek uzaicināti arī nozaru pārstāvji.

Konferences rīkotāji priecājas par studentu lielo atsaucību, kā arī aicina visus lietišķajos pētījumos iesaistītos studentus jau tuvākajā laikā pārdomāt nākamā gada bakalaura darba tēmu, un lietderīgi izmantot lietišķā pētījuma veikšanā iegūto pieredzi, lai veicinātu nozares attīstību.

Studentu pētniecisko darbu konference 2021: programma

Studentu pētniecisko darbu konference_2020

Studentu pētniecisko darbu konferences programma 2019

Studentu pētniecisko darbu konferences programma 2018

Studentu pētniecisko darbu konferences programma 2017
Studentu zinātniskā konference programma 2016
Studentu zinātniskā konference programma 2015
Tēžu krājums 2015
Studentu zinātniskā konference programma 2014