Konference 2017

10.ikgadējā starptautiskā zinātniskā Baltijas biznesa vadības conference ASBBMC 2017 “Ilgtspējīgas organizācijas: izveide un vadība nestabilajā biznesa vidē” notika 2017.gada 27.-29.aprīlī, Rīgā.

Konferenci organizē Biznesa, mākslas un tehnoloģiju augstskola RISEBA un Banku augstskola sadarbībā ar Rīgas Ekonomikas augstskolu SSE Riga.

Konferences sadaļas:

  • Ilgtspējīga politika un prakse ekonomikā un sociālajās zinātnēs;
  • Ilgtspējīga uzņēmējdarbība;
  • Organizācijas uzvedības modeļi, ilgtspējīga iniciatīva;
  • Dažādi faktori ilgtspējas sekmēšanai.

Labākie zinātniskie raksti tiks iesniegti publicēšanai žurnālā Baltic Journal of Management (ISSN: 1746-5265; indeksēts SCOPUS zinātniskajā datubāzē).

Konferencei iesniegtie raksti tiks publicēti Journal of Business Management (ISSN: 1691-5348; indeksēti EBSCO).

Conference programme (pievienots PDF fails)

Call for papers (pievienots PDF fails)

Doctoral pre- conference (Doctoral pre conference 2017)