Sadarbība ar partneriem

 • Skatīt visu
 • Ar vidusskolām
 • Ar augstskolām
 • Ar uzņēmumiem
 • Projekta tips

  • Pētniecība
  • Erasmus
  • Lekcija
  • Konference
  • Prakses vieta
  • Ekskursija uzņēmumā
  • BA atbalsta programma
Lasīt vairāk Sakļaut

Andris Nātriņš

Eksperts pētniecības jautājumos

29226377

IMG_0383

Turpinot iepriekšējos  gados aizsāktās tradīcijas, Banku augstskolas docētāji dodas uz Latvijas vidusskolām, lai ar jauniešiem pārrunātu aktuālus finanšu un ekonomikas jautājumus, karjeras izvēli un mērķu izvirzīšanu dzīvē. Vidusskolēni uzzina par karjeras iespējām pēc finanšu un uzņēmējdarbības izglītības iegūšanas, tiek izglītoti par vispārējās finanšu pratības jautājumiem, uzsvaru liekot uz personīgajām finansēm, uzkrāšanas un kreditēšanas iespējām, īpaši ātrajiem kredītiem

Banku augstskola sniedz ieguldījumu ne tikai jauniešu, bet visas sabiedrības izglītošanā par finanšu un ekonomikas jautājumiem, organizējot augstskolā publiskās un atvērtās lekcijas. Uz Banku augstskolas docētāju un vieslektoru bezmaksas publiskajām un atvērtajām lekcijām aicināts ikviens interesents.

Lasīt vairāk Sakļaut

IMG_3930

Banku augstskola sadarbībā ar citām Latvijas augstskolām un sadarbības partneriem ārvalstīs organizē starptautiskās konferences par tēmām, kas aktuālas finanšu un uzņēmējdarbības nozares teorētiķiem un praktiķiem. Konferenču laikā tiek veicināta viedokļu un ideju apmaiņa zinātnieku, uzņēmēju un biznesa augstskolu starpā, tiek organizētas darba grupas un paneļdiskusijas.

Augstskolā tiek organizētas arī studentu pētniecisko darbu konferences, kurās piedalās ne tikai studenti un Banku augstskolas akadēmiskais personāls, bet arī valsts pārbaudījumu komisijas locekļi, kas pārstāv dažādu nozaru Latvijas uzņēmumus, nevalstisko organizāciju un valsts institūciju pārstāvji. Konferences apliecina, ka Banku augstskolas studentu un absolventu pētījumi ir ne tikai izcili un interesanti, bet to tēmas ir nozīmīgas arī valsts attīstības perspektīvā.

Lasīt vairāk Sakļaut

Katru gadu aptuveni 500 un vairāk Banku augstskolas studenti veic praksi savās prakses vietās (uzņēmumos, organizācijās, iestādēs). Atgriežoties no prakses, studenti iesniedz prakses pārskatus un aizstāv tos. Banku augstskolas Karjeras centrs organizē studentiem praksi un nodrošina ar prakses vietām. Studenti Karjeras centrā var saņemt karjeras konsultācijas, tādējādi plānot un veidot savu karjeru. Banku augstskola ir noslēgusi ilgtermiņa sadarbības līgumus ar daudziem uzņēmumiem un organizācijām. Katru gadu tiek organizēts pasākums “Karjeras diena”, kurā studenti tiekas ar darba devējiem.

Lasīt vairāk Sakļaut

Ilmārs Pilinieks

Prakses vadītājs

Dažādu studiju kursu ietvaros Banku augstskolas studenti dodas ekskursijās uz uzņēmumiem un organizācijām, lai klātienē iepazītos ar savu potenciālo prakses un darba vietu, tiktos ar speciālistiem, piedalītos lekcijās, uzzinātu aktualitātes un jaunākās tendences nozarē. Vizīte uzņēmumā ir lielisks veids, kādā topošie profesionāļi var uzzināt visu interesējošo informāciju un gūt ieskatu par konkrēta uzņēmuma ikdienas darba specifiku, bet arī uzzināt aktualitātes un jaunākās tendences nozarē.

IT_demo_1

Lasīt vairāk Sakļaut

Banku augstskola, kas ierindojas starp 1000 labākajām biznesa skolām pasaulē, ir augstu novērtējuši tās studenti, absolventi un darba devēji. Ik gadu mēs ieguldām ievērojamus līdzekļus studiju kvalitātes pilnveidē, atpazīstamības nostiprināšanā, kā arī augstskolas infrastruktūras attīstībā, ņemot vērā ne tikai jaunākās tendences izglītības jomā, bet arī sadarbības partneru vēlmes un vajadzības.

Banku augstskola aicina savus sadarbības partnerus piedalīties augstskolas izaugsmes sekmēšanā, atbalstot studentus ar stipendijām, vai līdzfinansējot augstskolas jaunos projektus, piemēram, Biznesa inkubatora izveidi, infrastruktūras un augstskolas kompleksa attīstību ēkās Rīgā,K.Valdemāra ielā 161 un 163 u.c.

Jūsu atbalsts būs cieņas apliecinājums Banku augstskolai un ieguldījums kvalitatīvas biznesa un finanšu izglītības ilgtspējīgā attīstībā Latvijā.

Lasīt vairāk Sakļaut