Konference 2014

Augstskola RISEBA sadarbībā ar Banku Augstskolu un Ventspils Augstskolu no 2014. gada 24. – 25. aprīlim organizē un aicina piedalīties 7.ikgadējā starpaugstskolu zinātniskajā konferencē „BUSINESS AND UNCERTAINTY: CHALLENGES FOR EMERGING MARKETS”.

Vairāk informācijas: http://www.riseba.lv/lv/sakums/1637-7-ikgadeja-starpaugstskolu-zinatniska-konference.html