KARJERAS DIENAS 2021 tiešsaistē – tiekamies 9.-10. februārī!

06.01.2021.

Turpinot tradīciju, šogad tiešsaistē Banku augstskola rīko pasākumu KARJERAS DIENAS 2021, kas plānotas 9. un 10. februārī. Pirmo reizi Karjeras dienas pilnībā noritēs attālināti – Zoom videokonferences veidā.

Atšķirībā no citiem gadiem šogad KARJERAS DIENĀS 2021 Banku augstskola gaida ciemos ne tikai Banku augstskolā studējošos, lai viņi iepazītu labākās prakses vietas un atbilstoši sagatavotos darba tirgus prasībām, bet arī skolēnus jeb potenciālos Banku augstskolas studentus, kuri varēs tiešsaistē vērot un uzklausīt KARJERAS DIENĀM 2021 pieteikušos darba devējus un viņu prezentācijas. Tā būs iespēja plānot savas karjeras attīstību, lai, iespējams, pavisam tuvā nākotnē studiju gaitu Banku augstskolā saistītu ar izvēlēto profesiju kādā no šiem uzņēmumiem.

Banku augstskolas tiešsaistes KARJERAS DIENĀM 2021 pieteikušies 20 uzņēmumi  – AS “Printful Latvia”, AS “BDO Latvia”, SIA “Assistant to Business”, AS “KPMG Baltics”, SIA “Solvay Business Services Latvia”, AS “Swedbank”, SIA “Deloitte Latvia”, Valsts Kontrole, Valsts ieņēmumu dienests, SIA “Atea Global Services”, SIA “Ernst & Young Baltic”, SIA “Allnex Latvia”, SIA “PricewaterhouseCoopers”, SIA “Elfa Distrelec”, AS “PRIMERO FINANCE”, BAFF – Baltic-American Freedom Foundation, Accenture Latvijas filiāle, SIA “MSC Shared Service Center Riga”, ERGO Insurance SE Latvijas filiāle un ERGO Life Insurance SE Latvijas filiāle, AAS “BTA Baltic Insurance Company”.

Banku augstskolas rektore Līga Peiseniece:KARJERAS DIENAS 2021 ir nozīmīgas ne tikai studentiem, bet arī augstskolai, jo sniedz iespēju ciešākai komunikācijai ar nozari, kas ir vitāli svarīga sastāvdaļa kvalitatīvu studiju programmu īstenošanā un aktuālo tendenču izpratnē darba tirgū. Savukārt darba devējiem tā ir lieliska iespēja uzrunāt esošos un potenciālos studentus, kā arī veicināt sava zīmola atpazīstamību un piesaistīt nākamos prakses ņēmējus vai pat kolēģus.”

Pasākumi plānoti Banku augstskolas 1. un 2. kursa studentiem šādās bakalaura studiju programmās (skatīt – zemāk), kuri Zoom saites saņems savā e-pastā.

Savukārt Banku augstskolas vecāko kursu studenti, maģistranti, absolventi un arī laipni gaidītie vidusskolēni tiek lūgti reģistrēties KARJERAS DIENĀM 2021 šeit.

Programma KARJERAS DIENĀM 2021 9. un 10.februārī pievienota pielikumā.