Biznesa procesu vadība (JAUNA PROGRAMMA – www.bpv.lv)

Iegūstamā kvalifikācija

Uzņēmuma vadītājs;
Personāla vadītājs;
Tirgvedības (mārketinga) vadītājs

Qualification image
Grāds

Profesionālais bakalaura grāds Biznesa vadībā

Studiju grafiks
P O T C P S S
*Studijas tiek organizētas dienas un vakara nodaļās. Vakara nodaļas studentiem iespējams apvienot ar darbu, jo lekcijas tiek organizētas divas darba dienas nedēļā (vakarā) un katru sestdienu
Studiju programmas valoda

Latviešu, Angļu

Studiju ilgums
4

gadi

Studiju maksa

2400 EUR

gadā, studiju programmai latviešu valodā

2700 EUR

gadā, studiju programmai angļu valodā

Pilnīgi jauna studiju programma – apskati jauno programmu www.bpv.lv
Plašāka informācija par studiju programmas pasniedzējiem.

 

 

 

Atbalsts Banku augstskolas studiju programmas attīstībai ES valodās” projekts Nr. 8.2.1.0/18/A/008 tiek līdzfinansēts ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūras un Eiropas Savienības fonda atbalstu.

 

Lasīt vairāk

Prasības iepriekšējai izglītībai

  • iegūts vispārējo vidējo vai vidējo profesionālo izglītību apliecinošs dokuments,
  • centralizēto eksāmenu sertifikāti:
    • latviešu valodā,
    • matemātikā,
    • svešvalodā (angļu vai vācu).
Lasīt vairāk

Lasīt vairāk

Mērķis ir sagatavot izcilus nākamās paaudzes līderus biznesa procesu vadībā darbam strauji mainīgos apstākļos.

Programma veidota, lai:
- sagatavotu studentus vadības amatiem dažāda mēroga vietējās un starptautiskās organizācijās, kā arī, lai veicinātu uzsākt savu uzņēmējdarbību;
- attīstītu studentu pašizaugsmes prasmes, kas nepieciešamas biznesa procesa vadībā;
- studenti iegūtu prasmes radošu projektu vadības metožu un jaunāko tehnoloģiju pielietošanā;
- sniegtu unikālu iespēju mācīties un sadarboties ar uzņēmumiem, risinot biznesa problēmjautājumus un veiktu gadījumu izpēti;
- starpdisciplinārā mācību procesā apgūtu organizāciju vadības, līderības, finanšu, uzņēmējdarbības procesu vadības pamatprincipus, kas izmantojami strauji mainīgas vides apstākļos.

Prakse:

2. un 4. studiju gadā;

Nobeiguma pārbaudījums

Bakalaura darbs

Biznesa procesu vadība

Lilita Sparāne

Programmas direktore