Biznesa procesu vadība (Pilna laika diena)

Iegūstamā kvalifikācija

Uzņēmuma vadītājs;
Personāla vadītājs;
Tirgvedības (mārketinga) vadītājs

Qualification image
Grāds

Profesionālais bakalaura grāds Biznesa vadībā

Studiju grafiks
P O T C P S S
*Studijas tiek organizētas dienas un vakara nodaļās. Programma tiek īstenota arī TĀLMĀCĪBĀ (e-studijas). Vakara nodaļas studentiem iespējams apvienot ar darbu, jo lekcijas tiek organizētas divas darba dienas nedēļā (vakarā) un katru sestdienu
Studiju programmas valoda

Latviešu, Angļu

Akreditēta līdz

30.09.2027.

Studiju ilgums
4

gadi

Studiju maksa

1568 EUR

Semestra maksa (LV)

1906 EUR

Semestra maksa (ENG)

Pieejamas valsts finansētas studiju vietas

Pilnīgi jauna studiju programma – apskati jauno programmu www.bpv.lv
Plašāka informācija par studiju programmas pasniedzējiem.

 

Studiju kursa plānojuma tabulas specializācijām:

UZŅĒMUMA VADĪTĀJS
 TIRGZINĪBAS/MĀRKETINGA VADĪTĀJS
 PERSONĀLA VADĪTĀJS

 

Programma tiek īstenota arī TĀLMĀCĪBĀ (e-studijas).

 

 

Atbalsts Banku augstskolas studiju programmas attīstībai ES valodās” projekts Nr. 8.2.1.0/18/A/008 tiek līdzfinansēts ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūras un Eiropas Savienības fonda atbalstu.

 

 

Lasīt vairāk

Prasības iepriekšējai izglītībai

  • iegūts vispārējo vidējo vai vidējo profesionālo izglītību apliecinošs dokuments,
  • centralizēto eksāmenu sertifikāti:
    • latviešu valodā,
    • matemātikā,
    • svešvalodā (angļu vai vācu).
Lasīt vairāk

Programmas mērķis

Sagatavot izcilus nākamās paaudzes līderus biznesa procesu vadībā darbam strauji mainīgos apstākļos.

Lasīt vairāk

Studiju process

Ņemot vērā pasaules straujās pārmaiņas, dažreiz studētgribētājiem ir sarežģīti izvēlēties savu nākamo profesionālās darbības virzienu uzreiz pēc skolas absolvēšanas. Lai to atvieglotu, pirmie divi studiju gadi tiks veltīti studenta personības attīstībai, stimulējot intelektuālo spēju nostiprināšanu un atvērtību jauniem skatījumiem, pieejām un domāšanas veidiem, lai attīstītu līderības prasmes, kas būs nepieciešamas nākotnē. Un tikai trešajā studiju gadā studentiem būs jāizvēlas vienu no trim specializācijām (uzņēmuma, personāla vai mārketinga vadītājs), tādejādi veicinot konkurētspējīgu zināšanu un praktiskās pieredzes iegūšanu uzņēmumu un struktūrvienību vadībā starptautiskajā vidē.

Lasīt vairāk

Mērķis ir sagatavot izcilus nākamās paaudzes līderus biznesa procesu vadībā darbam strauji mainīgos apstākļos.

Programma veidota, lai:
- sagatavotu studentus vadības amatiem dažāda mēroga vietējās un starptautiskās organizācijās, kā arī, lai veicinātu uzsākt savu uzņēmējdarbību;
- attīstītu studentu pašizaugsmes prasmes, kas nepieciešamas biznesa procesa vadībā;
- studenti iegūtu prasmes radošu projektu vadības metožu un jaunāko tehnoloģiju pielietošanā;
- sniegtu unikālu iespēju mācīties un sadarboties ar uzņēmumiem, risinot biznesa problēmjautājumus un veiktu gadījumu izpēti;
- starpdisciplinārā mācību procesā apgūtu organizāciju vadības, līderības, finanšu, uzņēmējdarbības procesu vadības pamatprincipus, kas izmantojami strauji mainīgas vides apstākļos.

Prakse:

2. un 4. studiju gadā;

Noslēguma pārbaudījums

Bakalaura darbs

Biznesa procesu vadība

Lilita Sparāne

Programmas direktore

Māra Purviņa

Programmas koordinatore