Starptautiskās finanses (dubultdiploms ar Šveices Biznesa skolu)

Iegūstamā kvalifikācija

Finansists

Finanšu vadītājs

Qualification image
Grāds

Profesionālā bakalaura grāds finansēs

Šveices Biznesa skolas grāds uzņēmējdarbības vadīšanā ar specializāciju starptautiskajā vadībā (BBA International Management)

Studiju grafiks
P O T C P S S
*1./2. kursā studijas tiek organizētās dienas nodaļā un 3./4. kursā vakaros un brīvdienās
Studiju programmas valoda

Angļu / Programma ir aktualizēta un dokumenti ir iesniegti pārakreditācijai.

Akreditēta līdz

10.04.2023.

Studiju ilgums
4

gadi

Studiju maksa

2860 EUR

Semestra maksa

Valsts budžeta vietas
Ir pieejamas

Prasības iepriekšējai izglītībai

 • iegūts vispārējo vidējo vai vidējo profesionālo izglītību apliecinošs dokuments,
 • centralizēto eksāmenu sertifikāti:
  • latviešu valodā,
  • matemātikā,
  • svešvalodā (angļu vai vācu).

 

 

Lasīt vairāk

Studiju programmas mērķis

Sagatavot atbilstoši profesionālā standarta „Finansists” un programmas starpdisciplinārā principa (divi diplomi: BBA un profesionālais bakalaura grāds finansēs) prasībām augsti kvalificētus, mainīgos sociālekonomiskajos apstākļos vietējā un starptautiskajā darba tirgū konkurētspējīgus finansistus ar nepieciešamajām zināšanām, iemaņām, prasmēm un kompetencēm finanšu un biznesa vadības jomā. Īpašā vērība studiju programmā tiek pievērsta pētnieciskā un jaunrades darba veikšanai, kā arī biznesa un finanšu starptautiskajiem aspektiem.

Lasīt vairāk

Sagaidāmie studiju rezultāti

 • Spēja pārvaldīt aktīvus, sastādīt finanšu pārskatus un aprēķināt nodokļus, kā arī pielietot finanšu analīzes kvantitatīvās metodes uzņēmuma efektīvas darbības nodrošināšanai;
 • Spēja veikt profesionālu darbību, formulēt un analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus savā profesijā, izmantojot zinātnisku pieeju;
 • Izpratne par aktuālās finanšu attīstības tendences un likumsakarības, orientēšanās finanšu vidē notiekošajos procesos un spēja tos paskaidrot, argumentēti diskutēt un pieņemt lēmumus atbilstoši situācijas izmaiņām;
 • Spēja patstāvīgi apgūt jaunas zināšanas, analizēt, sistematizēt un integrēt iegūto informāciju.
Lasīt vairāk

Studiju programmas priekšrocības

 • Iespēja iegūt Šveices biznesa skolas diplomu, studējot Latvijā;
 • Iespēja iegūt divu augstskolu diplomus vienas programmas ietvaros (divi izlaidumi – Latvijā un Šveicē);
 • Studijas tiek īstenotas pieredzējušu un profesionālu Šveices un Latvijas pasniedzēju vadībā;
 • Studiju procesā tiek izmantotas aktuālas studiju metodes un starptautiski atzīti mācību materiāli;
 • Programma tiek īstenota kopš 2012.gada un regulāri aktualizēta atbilstoši nozares attīstības tendencēm. Studiju programmas izstrādē un īstenošanā iesaistīti finanšu sektora vadošie eksperti;
 • Tiek nodrošināta prakse Latvijā vai ārvalstīs;
 • Plašs apgūstamo valodu klāsts – angļu, vācu, krievu un ķīniešu valodas;
 • Tiek piedāvāta iespēja piedalīties starptautiskās studiju un prakses aktivitātēs;
 • Studiju laikā finanšu studiju moduļa ietvaros studentiem ir iespēja iegūt Skotijas kvalifikācijas aģentūras SQA finanšu vadītāja profesionālo sertifikātu;
 • Stabils augsti kvalificētu finanšu jomas profesionāļu pieprasījums Latvijas un globālajā finanšu institūciju sektorā. Starptautiska vide, nelielas grupas. Šīs programmas absolventiem ir ievērojamas priekšrocības starptautiskajā darba tirgū.
Lasīt vairāk

Turpmāko studiju iespējas

Sekmīgi absolvējot šo studiju programmu, tiek iegūti divi starptautiski atzīti bakalaura diplomi – finansēs un uzņēmējdarbības vadīšanā, kas apliecina finansista kvalifikāciju un bakalaura grādu uzņēmējdarbības vadīšanā ar specializāciju starptautiskā vadībā. Iegūtie diplomi ļauj turpināt studijas maģistra līmenī.

Lasīt vairāk
Atsauksmes

Aleksandrs Kuļikovs

“Pateicoties aktuālām un modernām studiju metodēm, studiju process ir ļoti aizraujošs un interesants. Vieslektori dalās ar savu personīgo pieredzi veiksmīgas karjeras izveidē, iedvesmojot arī mūs veidot panākumiem bagātu karjeru. Studējot šajā programmā mums kļūst skaidrs, ka nekas nav neiespējams un ka jebkurš sapnis var kļūt par realitāti, ja vien neatlaidīgi tiecas tam pretī, neskatoties uz iespējamajām grūtībām.”

Vladislavs Andre

“Viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ es izlēmu studēt BA & SBS dubutdiplomu studiju programmā, ir starptautiskā vide. Studējot man ir lieliska iespēja izbaudīt biznesa skolas ikdienas dzīvi, kā arī iegūt jaunus draugus no dažādām pasaules valstīm. Studiju process ir orientēts uz noturīgu zināšanu iegūšanu uzņēmējdarbībā un starptautisko finanšu sfērā. Pasniedzēji ir atsaucīgi un profesionāļi savā sfērā.”

Banku augstskolas un Šveices biznesa augstskolas dubultdiplomu studiju programma, kurā darbojas pasniedzēji no Šveices un Latvijas. Pēc programmas apgūšanas tiek izsniegti abu augstskolu diplomi.

Studiju laikā studentiem ir iespēja papildu finansista kvalifikācijai iegūt Skotijas kvalifikācijas aģentūras SQA finanšu vadītāja profesionālo sertifikātu.

Studiju programmas absolventi strādā kredītiestādēs, ieguldījumu kompānijās, grāmatvedības uzņēmumos, auditorkompānijās, valsts institūcijās vai komerciestādēs, ir pieprasīti finanšu jomas eksperti un konsultanti. Šī profesija ir pieprasīta katrā organizācijā.

Prakse:

16 nedēļas 2. un 3. studiju gadā;
10 nedēļas 4. studiju gadā.

Starptautiskās studiju iespējas:

No 2 līdz 12 mēnešiem studēt vai iziet praksi ārvalstīs ERASMUS+ studentu apmaiņas programmā;

Piedalīties ārzemju partneraugstskolu organizētajās starptautiskajās projektu nedēļās.

Noslēguma pārbaudījums

Bakalaura darbs; Biznesa plāns; Lietišķais pētījums; Kursa darbs.

Starptautiskās finanses

Gundars Daugulis

Studiju programmas koordinators

+371 20234640

Tatjana Mavrenko

Programmas direktore

+371 20234640