Esmu pārliecināts, ka maģistra studiju programma "Starptautiskās finanses un banku darbība" ir augstākās kvalitātes produkts, kas pašlaik ir pieejams Latvijā studējošajiem sevi un savus resursus cienošajiem profesionāļiem – topošajiem starptautiska līmeņa finansistiem un uzņēmējiem.

Lasīt vairāk
Visi absolventu stāsti

Absolventu asociācija

BAAA misija

Veidot un uzturēt ilgtermiņa attiecības starp absolventiem, augstskolu, studentiem un citām ieinteresētajām pusēm un būt par stratēģisko partneri Banku augstskolai tās vīzijas, misijas īstenošanā un mērķu sasniegšanā.
Kļūsti par BAAA biedru

 

BAAA vīzija

Prestiža BA absolventu apvienojoša organizācija, kas attīsta absolventu un augstskolas izaugsmi vietējā un starptautiskā līmenī.

 

BAAA darbības mērķi 2013.-2018.gadam

Absolventu profesionālā un biznesa izaugsme
Izglītības un kompetenču paaugstināšanas pasākumi
Savstarpējās sadarbības tīkls
Biznesa veicināšanas un lietišķo kontaktu apmaiņas pasākumi
BAAA Biznesa kluba izveide gan studentu, gan absolventu biznesa atbalstam

Aktīvi un BA piederīgi absolventi
Regulāra informācijas apmaiņa ar absolventiem
Neformāli pasākumi BAAA biedriem un absolventiem
Sadarbības iniciatīvas absolventu un augstskolas starpā
Absolventu veiksmes stāstu veidošana un publicēšana

Atbalsts BA
Starta kapitāla fonda izveide studentu jaunu biznesa ideju atbalstīšanai
Finansējuma piesaiste BA studentu stipendiju nodrošināšanai
Absolventu un studentu savstarpējo sadarbības aktivitāšu organizēšana
Absolventu iesaiste BA studiju programmu pilnveidošanā procesā un studiju procesā

BAAA darbības izaugsme
Absolventu piesaiste BAAA aktivitāšu un pasākumu organizēšanā
BAAA biedru lojalitātes programmas ieviešana
Sadarbība ar citām absolventu asociācijām Latvijā un ārvalstīs

Lasīt vairāk Sakļaut