2011.gada februārī absolvēju maģistra studiju programmu “Starptautiskās finanses un banku darbība”.

Pašlaik esmu Finanšu ministrijas Budžeta departamenta direktora vietnieks. Manā pārziņā ir valsts budžeta izdevumu ikgadējā pārskatīšana, nozaru snieguma analīze, starptautiskā sadarbība un citi analītiskie procesi. Savā ikdienas darbā cieši sadarbojos ar daudznozaru ekspertu komandu, ģenerēju jaunas idejas un arvien uzlaboju publisko finanšu vadību.

Starptautiskā studiju programma sniedz būtisku pievienoto vērtību jaunu zināšanu iegūšanā, kā arī esošo iemaņu paplašināšanā. Kā svarīgāko programmas priekšrocību varu viennozīmīgi minēt Banku augstskolas sadarbību ar Šveices biznesa skolu, kas nodrošināja augstas klases profesionāļu un akadēmiķu piesaisti no visas pasaules, sniedzot absolūti jaunu un svaigu redzējumu uz studijās aplūkotajām akadēmiskajām un profesionālajām disciplīnām.

Duālās programmas īstenošana ievērojami paplašina un uzlabo angļu valodas zināšanas finanšu, biznesa terminoloģijā, kā arī šīm jomām tik specifisko viedokļa argumentāciju, kas kopumā pēc studiju programmas absolvēšanas sniedz neatsveramu atbalstu profesionālajā darbībā.

Esmu pārliecināts, ka maģistra studiju programma “Starptautiskās finanses un banku darbība” ir augstākās kvalitātes produkts, kas pašlaik ir pieejams Latvijā studējošajiem sevi un savus resursus cienošajiem profesionāļiem – topošajiem starptautiska līmeņa finansistiem un uzņēmējiem.