Bez IT zināšanām par kiberdrošības pārvaldītājiem 2 gadu laikā!

06.08.2019.

“Read this article in English”

Banku augstskolā līdz 28. augustam turpinās uzņemšana profesionālajās maģistra studiju prorammās. Savu viedokli par maģistra studiju prorammu “Kiberdrošības pārvaldība” pauda vairākas ar programmu saistītas personas: programmas direktore, profesore, studenti un absolventi.

Sintija Deruma, CISM, Maģistra programmas “Kiberdrošības pārvaldība” direktore uzsver, ka studiju programma ir domāta dažādākiem interesentiem gan pētniekiem, gan cilvēkiem, kuri vēlas mainīt profesiju, tādiem, kuri vēlas dibināt savu start-up vai izgudrot kādu kiberinovatīvu produktu. Lai apgūtu šo studiju programmu nav nepieciešamas priekšzināšanas IT jomā, lai kļūtu par Informācijas drošības vadītāju.

Tatjana Volkova, Banku augstskolas profesore norāda uz to, ka “Kiberdrošības pārvaldības” programma ir orientēta, lai sagatavotu speciālistus, kas spēj apzināt kiberdrošības jautājumu specifiku un sarežģītību, jo tie nav tikai tehniskie risinājumi, tā ir visa uzņēmuma iesaiste kiberdrošības nodrošināšanā uzņēmumā. Tāpēc programma ir vērsta vairāk uz tādiem kiberdrošības pārvaldītājiem, palīgiem uzņēmuma vadītājiem, pat ja neieņem amatus saistītus ar IT drošību, lai viņi saprastu valodu kādā runā bizness, biznesa cilvēki un spētu sniegt savu nepieciešamo ieguldījumu uzņēmuma attīstībā, palīdzot uzņēmuma vadītājam izprast, kā jānosaka kiberdrošības politika, mērķi, kā jāizstrādā dažādas drošības politikas un plānus, kas caurvij visu organizāciju.

S.Deruma informē, ka sadarbībā ar uzņēmumiem tiek nodrošināta mācību prakse, tādā veidā gūstot “hands on experiance”. Mācību procesā tiek gūtas praktiskas zināšanas un iemaņas kuras uzreiz var pārbaudīt tajā uzņēmumā, kurā students nolēmis iet praksē, piemēram, īstenot dažāda riska metodoloģijas, pārbaudīt kā risina incidentus un kā meklē elektroniskos pierādījumus.

Maģistra studiju programmas “Kiberdrošības pārvaldība” studenti Anna Bogdanova, Mārtiņš Rinčs un absolventi Priyanka Singh, Ademola Oloyede Obasola uzsver nozīmi studiju procesa plānošanā, lai studenti spētu apvienot gan studijas, gan darbu. Lekcijas notiek katru otro piektdienas vakaru un nedēļas nogalēs. Iemesli studiju programmas izvēlē bijuši saistīti gan ar ikdienas profesionālajiem darba pienākumiem, gan ar tās unikalitāti. Studenti ļoti novērtē Banku augstskolas piedāvātās iespējas gan piedalīties starptautiskās programmās, gan sociālajās un sporta aktivitātēs, kā arī Karjeras centra darbību, jo pateicoties tai studenti uzzina par jaunākajām vakancēm vēlamajā darba sfērā.