Uzņemšana 2019./2020. ak.g. studijām maģistrantūrā

23.07.2019.

Pieteikties studijām maģistrantūrā var līdz 2019.gada 28.augustam reģistrējoties klātienē Banku augstskolā K.Valdemāra ielā 161, 1.stāvā, Informācijas centrā.

Piesakoties studijām jāiesniedz šādi dokumenti:

  • Reģistrācijas pieteikuma studijām oriģināls (aizpilda reģistrators dokumentu iesniegšanas laikā);
  • Augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
  • Pase vai personas apliecību (eID);
  • CV;
  • Kvīts par reģistrācijas samaksu (jāuzrāda).

Reģistrācijas maksa profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmu reflektantiem – 45 EUR. No reģistrācijas maksas atbrīvoti 2018./2019.ak. gada Banku augstskolas bakalaura studiju programmu absolventi.

Reģistrācijas maksu var veikt klātienē, Banku augstskolā 1.stāvā, Informācijas centrā (ar bankas karti) vai 2.stāvā Kasē (ar skaidru naudu).

Darba laiks:

  • Informācijas centrs darba dienās 9.00-18.00 (no 27. jūlija līdz 28. augustam, ceturtdienās darba laiks 11.00-20.00).
  • Kases darba dienās 9.00-16.00

Profesionālā maģistra studiju programmās konkursa rezultātu nosaka, ņemot vērā iepriekš iegūtās augstākās izglītības diploma vidējo svērto atzīmi, ko aprēķina kā diploma pielikumā ar atzīmi novērtēto studiju kursu atzīmju un kredītpunktu reizinājumu summu, dalītu ar attiecīgo kursu kredītpunktu summu. Ar pretendentu, kurš vēlas studēt maģistra studiju programmā tiek veiktas pārrunas.

Uzņemšanas rezultāti un informācija par līguma slēgšanas datumu nosaka dokumentu iesniegšanas datums. Uzņemšanas rezultāti un informācija par līguma slēgšanu tiks paziņoti katram pretendentam, nosūtot īsziņu uz tālruni pēc Imatrikulācijas Komisijas sēdēm, kuras notiek 15. un 17. un 19. jūlijā, kā arī 5., 19. un 26. augustā.

Maģistra studiju programmas:

 

 

 

 

 

Noderīgi: