Profesionālā maģistra studiju programma “Kiberdrošības pārvaldība”

Prasības iepriekšējai izglītībai:

Profesionālais bakalaura grādu vai akadēmiskais bakalaura grādu, vai profesionālā kvalifikācija, kura iegūta, pabeidzot vismaz četru gadu studiju programmu.

Iegūstamā kvalifikācija

Informācijas drošības vadītājs

Grāds

Profesionālā maģistra grāds uzņēmumu un organizāciju vadīšanā.

Studiju grafiks
Profesionālais *
P O T C P S Sv
Akadēmiskais *
P O T C P S Sv
*Katru otro piektdienu no 18.00 līdz 21.10, kā arī katru otro sestdienu un svētdienu no 9.00 līdz 17:40
Studiju forma

Pilna laika studijas

Studiju programmas valoda

Angļu un latviešu

Akreditēta līdz

30.09.2027.

Studiju ilgums
Profesionālais
2

gadi

Akadēmiskais
2.5

gadi

Studiju maksa
Profesionālais

3 600 EUR

par 1. studiju gadu

Profesionālais

7 056 EUR

pilna maksa par visu studiju programmu

Valsts budžeta vietas
Ir pieejamas
Akadēmiskais

3 600 EUR

par 1. studiju gadu

Akadēmiskais

7 728 EUR

pilna maksa par visu studiju programmu

Pieejamas valsts finansētas studiju vietas

Lasīt vairāk

Kiberdrošības pētniecības laboratorija

Lasīt vairāk

Programmas īss apraksts

Palielinoties globalizācijai, ir palielinājušies drošības riski, vajadzība pēc efektīvas datu pārvaldības, kā arī pieprasījums pēc informācijas drošības, kā arī kiberaizsardzības. Programma sniedz padziļinātu izpratni par dažādiem kiberdrošības pārvaldības aspektiem, koncentrējoties uz koncepcijām, jaunākajām atziņām un vadības stratēģijām.

Lasīt vairāk

Studiju programmas mērķis

Nodrošināt personām iespēju apgūt profesiju „Informācijas drošības vadītājs” un sagatavot profesionālai darbībai informācijas drošības un kiberdrošības pārvaldības nodrošināšanai uzņēmumā.

Lasīt vairāk

Sasniedzamie rezultāti

  1. Zina un izprot informācijas drošības pārvaldības jautājumus un to ietekmi uz uzņēmuma/organizācijas, konkurētspēju un attīstību, stabilu un ilgtspējīgu darbību.
  2. Īstenojot informācijas drošības pārvaldību, zina un prot patstāvīgi pielietot informācijas drošības rīkus un metodes uzņēmuma/organizācijas kritisko resursu aizsardzībai.
  3. Prot patstāvīgi identificēt un kritiski analizēt ar kiberdrošību saistītos riskus, noteikt un uzraudzīt risku mazināšanas pasākumus.
  4. Prot analizēt un novērtēt sasniegtos rezultātus, pieņemt lēmumus, izstrādāt un ieviest inovācijas operatīvās un stratēģiskās darbības pilnveidei.
  5. Prot sadarboties, komunicēt, konsultēt, skaidrot un argumentēt informācijas drošības pārvaldības mērķus un rezultātus ieinteresētajām pusēm.
  6. Spēj virzīt savu un citu darbinieku kiberdrošības kompetenču pilnveidi un specializāciju.
Lasīt vairāk

Turpmāko studiju iespējas

Sekmīgi absolvējot studiju programmu, tiek iegūts maģistra profesionālais grāds uzņēmumu un organizāciju vadīšanā un kvalifikācija Informācijas drošības vadītāja kvalifikācija (Informācijas drošības vadītāja profesijas standarts), kas atbilst piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim un ļauj turpināt doktora  līmeņa studijas.

(Profesijas standarts atjaunots 2022.gada 8.martā)

Lasīt vairāk

Programmas saturā integrētas gan informācijas drošības vadītājam, gan kiberdrošības pārvaldībai nepieciešamās kompetences.
Praksi var iziet uzņēmumos un organizācijās Latvijā vai ārzemēs. Prakses laikā ir iespēja mācīties tieši no savas nozares speciālistiem.

Absolventa profils: augsti kvalificēts informācijas drošības vadītājs dažādu nozaru uzņēmumos, valsts un privātajās iestādēs; spēj konsultēt uzņēmumus par informācijas drošības, kiberdrošības un privātuma aizsardzības jautājumiem.

Vienīgā šāda veida starpdisciplināra programma Latvijā.

Prakse:
Profesionālais

6 nedēļas
(1KP ir 1 nedēļa)

Akadēmiskais

26 nedēļas

Starptautiskās studiju iespējas:

No 2 līdz 12 mēnešiem studēt vai iziet praksi ārvalstīs ERASMUS+ studentu apmaiņas programmā;

Piedalīties ārzemju partneraugstskolu organizētajās starptautiskajās projektu nedēļās.

Noslēguma pārbaudījums
Profesionālais

Maģistra darbs

Akadēmiskais

Maģistra darbs

Augstākā līmeņa studiju programmu katalogs

Sintija Deruma

Programmas direktore

29448155

Gundars Daugulis

Programmas koordinators

+371 20234640