Kiberdrošības pārvaldība

Prasības iepriekšējai izglītībai:

Studiju ilgums un maksa atkarīgas no iepriekš iegūta bakalaura grāda veida - profesionālā vai akadēmiskā. Zemāk informācija sakārtota šādi: profesionālais - ja iepriekš iegūts bakalaura profesionālais grāds; akadēmiskais: ja iepriekš iegūts bakalaura akadēmiskais grāds.

Iegūstamā kvalifikācija

Informācijas drošības vadītājs

Grāds

Profesionālā maģistra grāds uzņēmumu un organizāciju vadīšanā

Studiju grafiks
Profesionālais *
P O T C P S Sv
Akadēmiskais *
P O T C P S Sv
*Katru otro piektdienu no 18.00 līdz 21.10, kā arī katru otro sestdienu un svētdienu no 9.00 līdz 16.10
Studiju programmas valoda

Angļu un latviešu

Akreditēta līdz

31.12.2020.

Studiju ilgums
Profesionālais
2

gadi

Akadēmiskais
2.5

gadi

Studiju maksa
Profesionālais

6300

EUR/par programmu

Valsts budžeta vietas
Ir pieejamas
Akadēmiskais

6900

EUR/par programmu

UZŅEMŠANA 2020./2021. AK.G. PROFESIONĀLĀS MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMĀS

 

Lasīt vairāk

Prasības iepriekšējai izglītībai

Bakalaura profesionālais grāds vai bakalaura akadēmiskais grāds, vai profesionālā kvalifikācija, kura iegūta, pabeidzot vismaz četru gadu studiju programmu.

 

 

 

Lasīt vairāk

Studiju programmas mērķis

Nodrošināt personām iespēju apgūt profesiju „Informācijas drošības vadītājs” un sagatavot profesionālai darbībai informācijas drošības un kiberdrošības pārvaldības nodrošināšanai uzņēmumā. Programmas saturā integrētas gan informācijas drošības vadītājam nepieciešamās kompetences, gan kiberdrošības pārvaldībai nepieciešamās kompetences.

Par uzņemšanas iespējām sazināties ar studiju programmas direktori.

Lasīt vairāk

Sagaidāmie studiju rezultāti

  • Zināšanas un izpratne par informācijas drošības pārvaldības jautājumiem un to ietekmi uz uzņēmuma/organizācijas, konkurētspēju un attīstību, stabilu un ilgtspējīgu darbību.
  • Prasme pielietot informācijas drošības rīkus un metodes uzņēmuma/organizācijas kritisko resursu aizsardzībai.
  • Prasme patstāvīgi identificēt un kritiski analizēt ar kiberdrošību saistītos riskus, noteikt un uzraudzīt mērījumus informācijas drošības pārvaldības sasniedzamo rezultātu novērtēšanai.
  • Prasme analizēt un novērtēt sasniegtos rezultātus, pieņemt lēmumus, izstrādāt un ieviest inovācijas operatīvās un stratēģiskās darbības pilnveidei;
  • Prasme sadarboties, komunicēt, konsultēt, skaidrot un argumentēt informācijas drošības pārvaldības mērķus un rezultātus ieinteresētajām pusēm;
  • Spēja virzīt savu un citu darbinieku kiberdrosības kompetenču pilnveidi un specializāciju.
Lasīt vairāk

Turpmāko studiju iespējas

Sekmīgi absolvējot studiju programmu, tiek iegūts maģistra profesionālais grāds uzņēmumu un organizāciju vadīšanā un kvalifikācija Informācijas drošības vadītāja kvalifikācija (Informācijas drošības vadītāja profesijas standarts), kas atbilst piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim un ļauj turpināt doktora  līmeņa studijas.

Lasīt vairāk

Programmas saturā integrētas gan informācijas drošības vadītājam, gan kiberdrošības pārvaldībai nepieciešamās kompetences.

Absolventa profils: augsti kvalificēts informācijas drošības vadītājs dažādu nozaru uzņēmumos, valsts un privātajās iestādēs; spēj konsultēt uzņēmumus par informācijas drošības, kiberdrošības un privātuma aizsardzības jautājumiem.

Vienīgā šāda veida starpdisciplināra programma Latvijā.

Prakse:
Profesionālais

6 nedēļas

Akadēmiskais

26 nedēļas

Starptautiskās studiju iespējas:

No 2 līdz 12 mēnešiem studēt vai iziet praksi ārvalstīs ERASMUS+ studentu apmaiņas programmā;

Piedalīties ārzemju partneraugstskolu organizētajās starptautiskajās projektu nedēļās.

Nobeiguma pārbaudījums
Profesionālais

Maģistra darbs

Akadēmiskais

Maģistra darbs

Augstākā līmeņa studiju programmu katalogs

Sintija Deruma

Programmas direktore

29448155