Kiberdrošības pārvaldība

Prasības iepriekšējai izglītībai:

Profesionālais bakalaura grāds vai akadēmiskais bakalaura grāds, vai profesionālā kvalifikācija, kura iegūta, pabeidzot vismaz četru gadu studiju programmu.

Iegūstamā kvalifikācija

Informācijas drošības vadītājs

Grāds

Profesionālā maģistra grāds uzņēmumu un organizāciju vadīšanā.

Studiju grafiks
Profesionālais *
P O T C P S Sv
Akadēmiskais *
P O T C P S Sv
*Katru otro piektdienu no 18.00 līdz 21.10, kā arī katru otro sestdienu un svētdienu no 9.00 līdz 17:40
Studiju forma

Pilna laika studijas

Studiju programmas valoda

Angļu

Akreditēta līdz

30.09.2027.

Studiju ilgums
Profesionālais
2

gadi

Akadēmiskais
2.5

gadi

Studiju maksa
Profesionālais

1976 EUR

Semestra maksa

Valsts budžeta vietas
Ir pieejamas
Akadēmiskais

1731 EUR

Semestra maksa

Kiberdrošības pētniecības laboratorija

Lasīt vairāk

Programmas īss apraksts

Globalizācija un tehnoloģijas rada gan jaunas iespējas, gan riskus – iemācies tos vadīt! Kā efektīvāk pārvaldīt datus, kā pasargāt uzņēmumu no kiberuzbrukumiem? Programma sniedz padziļinātu izpratni par dažādiem kiberdrošības pārvaldības aspektiem, koncentrējoties uz koncepcijām, jaunākajām atziņām un vadības stratēģijām.

Lasīt vairāk

Studiju programma

Dod iespēju apgūt profesiju „Informācijas drošības vadītājs” un sagatavo profesionāļus informācijas drošības un kiberdrošības pārvaldības nodrošināšanai uzņēmumā.

Lasīt vairāk

Ko tu apgūsi šajā programmā?

  • Informācijas drošības pārvaldības jautājumus un to ietekmi uz uzņēmuma/organizācijas, konkurētspēju un attīstību, stabilu un ilgtspējīgu darbību.
  • Prasmi patstāvīgi pielietot informācijas drošības rīkus un metodes uzņēmuma/organizācijas kritisko resursu aizsardzībai.
  • Prasmi patstāvīgi identificēt un kritiski analizēt ar kiberdrošību saistītos riskus, noteikt un uzraudzīt risku mazināšanas pasākumus.
  • Analizēt un novērtēt sasniegtos rezultātus, pieņemt lēmumus, izstrādāt un ieviest inovācijas operatīvās un stratēģiskās darbības pilnveidei.
  • Sadarboties, komunicēt, konsultēt, skaidrot un argumentēt informācijas drošības pārvaldības mērķus un rezultātus ieinteresētajām pusēm.
  • Virzīt savu un citu darbinieku kiberdrošības kompetenču pilnveidi un specializāciju.
Lasīt vairāk

Turpini studēt!

Sekmīgi absolvējot studiju programmu, tiek iegūts maģistra profesionālais grāds uzņēmumu un organizāciju vadīšanā un kvalifikācija Informācijas drošības vadītāja kvalifikācija (Informācijas drošības vadītāja profesijas standarts), kas atbilst piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim un ļauj turpināt doktora  līmeņa studijas.

(Profesijas standarts atjaunots 2022.gada 8.martā)

Lasīt vairāk

Studē vienīgajā šādā starpdisciplinārajā programmā Latvijā un kļūsti par informācijas drošības vadītāju un apgūsti kiberdrošības pārvaldībai nepieciešamās kompetences.
Praksē uzņēmumos un organizācijās Latvijā vai ārzemēs varēsi mācīties no savas nozares speciālistiem.

Absolvents: augsti kvalificēts informācijas drošības vadītājs dažādu nozaru uzņēmumos, valsts un privātajās iestādēs; spēj konsultēt uzņēmumus par informācijas drošības, kiberdrošības un privātuma aizsardzības jautājumiem.
Pieejamas valsts budžeta vietas.

Prakse:
Profesionālais

6 nedēļas
(1KP ir 1 nedēļa)

Akadēmiskais

26 nedēļas

Starptautiskās studiju iespējas:

2 –12 mēnešus studēt vai doties praksē ārvalstīs, ERASMUS+ studentu apmaiņas programmā.

Piedalīties ārzemju partneraugstskolu organizētajās starptautiskajās projektu nedēļās.

Noslēguma pārbaudījums
Profesionālais

Maģistra darbs

Akadēmiskais

Maģistra darbs

Kiberdrošības pārvaldība

Sintija Deruma

Programmas direktore

29448155