Uzņemšana koledžas un bakalaura studiju programmās turpinās

14.07.2015.

Tiem, kuri piedalījušies vienotajā elektroniskajā uzņemšanā, pēc rezultātu noskaidrošanas, jādodas uz Banku augstskolu, lai noslēgtu studiju līgumu. Līgumu slēgšana notiek 2015. gada 13. un 14. jūlijā (I prioritāte) un no 15. līdz 17. jūlijam (II prioritāte).

PAPILDUS UZŅEMŠANA

Ja vienotās elektroniskās uzņemšanas konkursa I vai II kārtā studēt gribētāju neapmierina iegūtais rezultāts vai elektroniskā uzņemšana nokavēta, no 2015. gada 20. jūlija līdz 28. augustam ir iespējams pieteikties vakantajām studiju vietām jebkurā programmā papildus uzņemšanā Banku augstskolā.

Lai pieteiktos studijām, jādodas uz Banku augstskolas uzņemšanas punktu – K.Valdemāra 161, līdzi ņemot šādus dokumenuts:

  • Pasi;
  • Atestāta vai diploma oriģinālu ar sekmju izrakstu;
  • Centralizēto eksāmenu sertifikātu oriģinālus vai apstiprinātas kopijas (ja tādi ir).

Saistītas ziņas