Banku augstskolā uzņemšana koledžas un bakalaura studiju programmās jau sākusies!

18.06.2015.

Sīkāka informācija:

Lai pieteiktos studijām, no 2015. gada 25. jūnija līdz 7. jūlijam jāreģistrējas Valsts un pašvaldību portālā www.Latvija.lv/studijas.

Portālā no kopējā Latvijas augstāko izglītības iestāžu saraksta var izvēlēties studijas Banku augstskolā, piesakoties konkursam vienā vai vairākās interesējošās studiju programmās un sarindojot tās pēc prioritātēm.

Pēc reģistrēšanās un elektroniskas pieteikšanās studijām no 1. līdz 7. jūlijam visiem reflektantiem obligāti personiski jādodas uz jebkuru no augstskolu oficiālajiem uzņemšanas punktiem, tai skaitā Banku augstskolas uzņemšanas punktu, un jāuzrāda nepieciešamie dokumenti, lai pieteikums studijām augstskolā būtu apstiprināts.

Dokumenti, kas jāuzrāda ierodoties jebkurā no uzņemšanas punktiem, lai apstiprinātu pieteikumu:

  • Pase;
  • Atestāta vai diploma oriģināls ar sekmju izrakstu;
  • Centralizēto eksāmenu sertifikātu oriģināli vai apstiprinātas kopijas (ja tādi ir).

Reflektantam par pieteikšanos jāmaksā reģistrācijas maksa – 30 eiro, neatkarīgi no izvēlēto augstskolu, studiju programmu un prioritāšu skaita. No reģistrācijas maksas ir atbrīvoti bāreņi un 1.grupas invalīdi.

Konkursa vērtēšana norit, pielīdzinot iegūtās sekmes katras augstskolas uzņemšanas noteikumos noteiktajiem kritērijiem, aprēķinot iegūto punktu summu un sakārtojot iegūtos rezultātus katrā studiju programmā dilstošā secībā. Pēc pieteikuma apstiprināšanas Uzņemšanas punktā, Tu Vienotās uzņemšanas sistēmas portālā (turpmāk – VUS) vari apskatīt savu provizorisko vietu katrā no izvēlētajām programmām un mainīt prioritātes, ja ir bažas, ka neizturēsi konkursu augstākajā prioritātē.

Sīkāka informācija par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās Banku augstskolā: Banku augstskolas uzņemšanas noteikumi.

Visu uzņemšanas laiku portālā ir iespējams sekot līdzi pieteikšanās gaitai un uzzināt konkursa rezultātus.

I KĀRTA

Pieteikšanās I kārtai notiek  no 1. līdz 7. jūlijam portālā www.Latvija.lv/studijas.

Konkursa I kārtā tiek vērtēts studēt gribētāja pieteikums studiju programmā ar pirmo prioritāti un, ja konkurss ir izturēts, nākamais solis ir līguma slēgšana, uz kuru jāierodas Banku augstskolā 13. vai 14. jūlijā.

Ja konkurss nav, izturēts ar I kārtu, bet studēt gribētājs vēlas turpināt piedalīties konkursā, tam, izmantojot portālu, ir jāpiesakās konkursa II kārtai.

II KĀRTA

Pieteikšanās II kārtai notiek no 10. līdz 14. jūlijam portālā www.Latvija.lv/studijas.

Konkursa II kārtā piedalīsies tikai tie pieteikumi, kuri neizturēja konkursu I kārtā.

Tie reflektanti, kas izturēja konkursu I kārtā, bet neieradās noslēgt studiju līgumu un portālā www.latvija.lv/studijas neatzīmēja, ka vēlas piedalīties arī konkursa II kārtā, automātiski atbrīvo savas vietas pārējiem pretendentiem.

Jāatceras, ka studēt gribētājs II kārtā piedalās ar iepriekš norādītajām prioritātēm tādā secībā kā atzīmēts elektroniskajā pieteikumā.

Pārbaudot visus pieteikumus, II kārtā sistēma noskaidros studēt gribētāja iegūto vietu katrā viņa norādītajā studiju programmā tās prioritātes secībā. Studēt gribētājs iegūst tiesības slēgt studiju līgumu programmā ar augstāko prioritāti. Studēt gribētājam, kurš izturējis II kārtu, no 15. līdz 17. jūlijam jāierodas augstskolā, lai noslēgtu studiju līgumu.

Svarīgi arī atcerēties: lai piedalītos II kārtā, ir jāapstiprina sava dalība portālā www.latvija.lv/studijas. Ja tas netiks izdarīts noteiktajā termiņā  no 10. līdz 14. jūlijam – studēt gribētājs nepiedalīsies konkursā un viņa vietu ieņems cits reflektants.

Gadījumā, ja nav izturēts konkurss arī II kārtā vienā no izvēlētajām programmām vai arī studēt gribētāju neapmierina iegūtais rezultāts – pastāv iespēja pieteikties papildus uzņemšanā uz vakantajām vietām citā Banku augstskolas piedāvātajā programmā.

LĪGUMU SLĒGŠANA PĒC ELEKTRONISKĀS UZŅEMŠANAS

Pēc rezultātu noskaidrošanas jādodas uz Banku augstskolu, lai noslēgtu studiju līgumu. Līgumu slēgšana notiks 2015. gada 13. un 14. jūlijā (I prioritāte) un no 15. līdz 17. jūlijam (II prioritāte).

PAPILDUS UZŅEMŠANA

Ja konkursa I vai II kārtā studēt gribētāju neapmierina iegūtais rezultāts, no 2015. gada 20. jūlija līdz 28. augustam būs iespējams pieteikties vakantajām studiju vietām papildus uzņemšanā Banku augstskolā.

Dokumenti, kas jāuzrāda, ierodoties uz uzņemšanu:

  • Pase
  • Atestāta vai diploma oriģināls ar sekmju izraksts
  • Centralizēto eksāmenu sertifikātu oriģināli vai apstiprinātas kopijas (ja tādi ir).