“Inovatīvā uzņēmējdarbība” – studiju programma, kur radošums tiekas ar biznesu

07.08.2019.

Starp plašo maģistra studiju programmas piedāvājuma Banku augstskolā ir viena no nedaudzajām maģistra programmām Latvijā par inovācijām. Programmai “Inovatīvā uzņēmējdarbība”  uzņemšana 2019./2020. ak.g. studijām maģistrantūrā norisinās līdz 28. augustam.

Banku augstskolas maģistra programmas “Inovatīvā uzņēmējdarbība” programmas direktore, docente Elita Lielā informē, ka programma ir izaicinājums studēt gribētājiem, jo tā tiek īstenota 1 gada un 1 mēneša laikā un studentiem jābūt pietiekami nopietnām priekšzināšanām, precīzāk, profesionālā bakalaura grāda absolvents ar ekonomikas, finanses vai vadības zināšanām. Ir iespējams pabeigt arī 2 gados šo programmu bakalaura absolventiem, kuriem ir akadēmiskais bakalaura grāda vai arī nav atbilstoša profesionālā izglītība.

E. Lielās teiktajam par izaicinājumu piekrīt arī Inovāciju vadītājs SEB bankā, maģistra programmas “Inovatīvā uzņēmējdarbība” absolvents Kārlis Karolis, jo studiju laikā tiek iegūta disciplīna, studiju kurss ir koncentrēts, un iedodot plašu skatījumu uz daudzām jomām ļaujot brīvi izvēlēties maģistra darba tēmu, kura ir aktuāla arī darba ikdienā. Dzīvojot inovāciju gadsimtā, vārds “Inovācijas” netiek plaši skaidrots, bet studiju programma dod iespēju paskatīties uz dažādiem virzieniem, kā iespējams inovēt finansēs, kā radīt produktus, kā radīt mārketingu.

Tatjana Volkova, Banku augstskolas profesore uzsver studiju programmas mērķi attīstīt izpratni par inovācijām un inovatīvo aktivitāšu vadīšanu uzņēmumā. Inovācija ir uzņēmuma veiksmes atslēga, tāpēc šajā programmā tiek radīta padziļināta izpratne par inovācijām, to veidiem, modeļiem, pieejām un inovāciju nodrošināšanu. Mācību procesā ir daudz diskusijas, situācijas analīzes, jaunu biznesa modeļu radīšana. Tiek attīstītas komunikācija, prezentēšanas māksla- vesels komplekts, lai nodrošinātu kompleksu, integrētu pieeju inovāciju vadīšanai uzņēmumā.

Maģistra programmas “Inovatīvā uzņēmējdarbības” studente Airita Mileika-Plūme ieteiktu studiju programmu tiem, kuri vēlas pilnveidot sevi gan inovāciju jomā, gan uzņēmējdarbībā, risku apzināšanā un efektivitātes veicināšanā. Studiju kurss ir daudzveidīgs, ka būs interesants gan tiem, kuri tikko beiguši bakalaura studijas, gan jau tiem, kuri ir kādu laiku darbojušies darba tirgū. A. Mileika-Plūme uzskata, ka šī programma ir perfekta tiem, kuriem ir jau sava ideja neatkarīgi no idejas stadijas- saknē, procesā vai arī jau tiek realizēta. Pati studijas programmā “Inovatīvā uzņēmējdarbība” izvēlējusies, jo tā ir kaut kas jauns, kaut kas interesants un aktuāls, kā arī Latvijā dotajā brīdī ir nepieciešami labi vadītāji un ir aktualitāte par inovācijām. A. Mileika-Plūmes viedoklis ir līdzīgs ar K. Karoļa uzskatu, ka inovācijas ir sastāvdaļa no jebkuras profesijas, ieguvums no studijām būtu vadītājiem, stratēģistiem, projektu vadītājiem, jeb kuram, kurš nodarbojas ar produkta radīšanu un vēlas būt moderns.