Inovatīvā uzņēmējdarbība

Prasības iepriekšējai izglītībai:

Bakalaura profesionālais vai akadēmiskais grāds. Plašāka informācija par prasībām iepriekšējai izglītībai zemāk.

Iegūstamā kvalifikācija

Uzņēmumu un iestāžu vadītājs

Grāds

Profesionālā maģistra grāds uzņēmumu un organizāciju vadīšanā

Studiju grafiks
P O T C P S Sv
*Divas reizes mēnesī, piektdienās no 18.00 līdz 21.10, sestdienās, svētdienās no plkst. 9.00 līdz 17.40.
Studiju programmas valoda

Latviešu

Akreditēta līdz

30.09.2027.

Studiju ilgums
Profesionālais
14

mēneši

Akadēmiskais
2

gadi

Studiju maksa
Profesionālais

1756 EUR

Semestra maksa

Akadēmiskais

1317 EUR

Semestra maksa

Prasības iepriekšējai izglītībai

  • Bakalaura profesionālais grāds ekonomikā, finansēs, vadībzinībās un/vai 2.līmeņa augstākā profesionālā kvalifikācija ekonomikā, finansēs vai vadībzinībās, kura iegūta, pabeidzot vismaz 4-gadīgo profesionālo izglītību, vai citās zinātnēs ar nosacījumu, ja ir vismaz trīs gadu darba pieredze vadītāja amatā.

VAI

  • Bakalaura akadēmiskais grāds ekonomikā, finansēs un vadībzinībās bez profesionālās kvalifikācijas vai citās zinātnēs, ja ir vismaz trīs gadu darba pieredze vadītāja amatā.

   

 

Lasīt vairāk

Studiju programma

Sagatavo konkurētspējīgus uzņēmējus un vadītājus, attīstot radošo domāšanu, spēju ģenerēt inovatīvās idejas un radīt jaunas vērtības. To absolvējot, iegūsi zināšanas, prasmes, kompetences un iemaņas, lai nodrošinātu uzņēmumu konkurētspējīgu un izcilu darbību, to pastāvīgu vērtības pieaugumu.

Lasīt vairāk

Ko tu apgūsi šajā programmā?

  • Padziļinātas zināšanas un izpratni par uzņēmumu konkurētspēju, izmantojot  inovatīvus risinājumus.
  • Ilgtspējīgai biznesa līderību, radošu domāšanu un pētniecību.
  • Prasmi patstāvīgi izmantot jaunākās teorijas un metodes, risināt problēmas, veikt izpēti, radīt jaunas zināšanas un sekmēt inovatīvu uzņēmējdarbību.
  • Pieņemt un pamatot lēmumus, kā arī integrēt dažādu jomu zināšanas inovatīvas uzņēmējdarbības attīstībai.
  • Prasmi argumentēti izskaidrot un diskutēt par sarežģītiem uzņēmējdarbības aspektiem vietējā un starptautiskajā vidē.
  • Spēju patstāvīgi pilnveidot savas kompetences un sekmēt savu profesionālo izaugsmi.
Lasīt vairāk

Turpini studēt

Sekmīgi absolvējot studiju programmu, tiek iegūts maģistra profesionālās augstākās izglītības diploms  un kvalifikācija “Uzņēmumu un iestāžu vadītājs”, kas atbilst piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim un ļauj turpināt doktora  līmeņa studijas.

Lasīt vairāk

Kļūsti par augsti kvalificētu uzņēmumu, iestāžu vai to struktūrvienību vadītāju ar specializāciju inovatīvajā uzņēmējdarbībā un inovāciju vadīšanā, veido savu biznesu.

Programma sagatavo konkurētspējīgus uzņēmējus un vadītājus, kuri var definēt uzņēmuma darbības pamatprincipus, plānot un vadīt darbu atbilstoši uzņēmuma mērķiem, vadīt kolektīvu un pārmaiņas mainīgajā biznesa vidē.

Programma specializēta inovāciju vadīšanā un inovatīvu metožu izmantošanā uzņēmumu vadīšanā.

Prakse:
Profesionālais

6 nedēļas

Akadēmiskais

26 nedēļas

Starptautiskās studiju iespējas:

No 2 līdz 12 mēnešiem studēt vai iziet praksi ārvalstīs ERASMUS+ studentu apmaiņas programmā;

Piedalīties ārzemju partneraugstskolu organizētajās starptautiskajās projektu nedēļās.

Noslēguma pārbaudījums
Profesionālais

Maģistra darbs

Akadēmiskais

Maģistra darbs

Inovatīvā uzņēmējdarbība

Marta Kontiņa

Programmas direktore