BA jaunās mājas lapas izveide

24.07.2014.

Banku augstskolas absolventu asociācija (BAAA) sadarbībā ar SIA World Technology Frontier šobrīd izstrādātā projektu par jaunas, mūsdienīgas un modernas Banku augstskolas mājas lapas ieviešanu. Šī mājas lapa būs aizraujoša un informatīva visiem iesaistītajiem –  topošajiem un  esošajiem studentiem, sadarbības partneriem un, protams, mums – absolventiem!

Projekta izstrāde sākās jau 2013.gada decembrī un šobrīd tā ir koncepta un dizaina izstrādes beigu posmā. Jauno Banku augstskolas mājas lapu plānots atklāt 2014./2015.akadēmsikā gada sākumā.

Šis ir BAAA iniciēts projekts, tādēļ arī finansējumu sniedz Banku augstskolas absolventi. Ar līdz šim saņemtajiem ziedojumiem iespējams finansēt 81% no kopējām projekta izmaksām, taču ir nepieciešami vēl  tikai 1263,14 eiro.

PIEDERĪBA, PROFESIONALITĀTE un AIZRAUTĪBA ir tas, kas mūs vieno! Tāpēc  BAAA aicina ikvienu Banku augstskolas absolventu iesaistīties mūsu kopīgajā iniciatīvā un iespēju robežās atbalstīt šo projektu.

 

Pārskaitījumā, lūdzu, norādiet ziedojuma mērķi: Ziedojums Banku augstskolas mājas lapai
Maksājumu pārskaitīt uz Banku augstskolas fondu:

Nodibinājums „Banku augstskolas fonds”
Reģ. Nr. 40008111465
Juridiskā adrese: K.Valdemāra 161, Rīga, LV-1013
Bankas konts: LV65UNLA0050010484508
AS „SEB banka” SWIFT kods: UNLALV2X

 

Vairāk informācijas par Banku augstskolas mājas lapas projekta norisi iespējams uzzināt sazinoties ar Elīnu Stepiņu, BAAA projektu vadītāju sadarbībai ar absolventiem.

Tālrunis:  +371 67709298
E-pasts: elina.stepina@ba.lv

 

PALDIES VISIEM, KURI JAU IR ATBALSTĪJUŠI ŠO PROJEKTU!

Saistītie notikumi