Sadarbībā ar VIAA turpinās pieaugušo izglītības projekts “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

19.09.2023.

Banku augstskola sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru turpina īstenot izglītības programmas Eiropas Savienības fondu pieaugušo izglītības projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 9. kārtas ietvaros.

Banku augstskolā ir noslēgušās mācības izglītības programmās “E biznesa stratēģija” un “Personas datu aizsardzība uzņēmējdarbībā”, šo izglītības programmu dalībnieki ir veiksmīgi nokārtojuši gala pārbaudījumus un ieguvuši Banku augstskolas apliecības.

Banku augstskolā ir daļēji noslēgušās mācības izglītības programmās “Pašnodarbināto grāmatvedības uzskaite digitālajā vidē” un “Budžeta prognozēšana un vadības grāmatvedība digitālā vidē”, šo izglītības programmu vasaras grupu dalībnieki ir saņēmuši Banku augstskolas apliecības, bet daļa dalībnieku turpina mācības rudens grupās.

Banku augstskolā līdz šī gada 19.septembrim par izglītības programmu apguvi ir izsniegtas 226 apliecības par attiecīgā studiju kursa sekmīgu nokārtošanu.

Mācības rudens grupām izglītības programmās “Pašnodarbināto grāmatvedības uzskaite digitālajā vidē” un “Budžeta prognozēšana un vadības grāmatvedība digitālā vidē” noslēgsies š.g. septembrī un oktobrī.

Banku augstskola Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” 9. kārtas ietvaros mācības minētajās izglītības programmas īsteno attālināti.

Saistītas ziņas