Banku augstskolā turpinās pieaugušo izglītības projekta nodarbības. Atsauksmes.

18.07.2023.

Turpinās intensīvs darbs četrās Banku augstskolas piedāvātajās izglītības programmās Eiropas Savienības fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”, kuru īsteno Valsts izglītības attīstības aģentūra. Gatavību uzlabot savu datorprasmi un pilnveidot zināšanas digitālo rīku izmantošanā projekta 9.kārtas ietvaros apliecinājuši 347 cilvēki.

Vasaras sākumā uzsāktais darbs ir vainagojies ar pirmajiem panākumiem – apliecības par sekmīgu izglītības kursa Pašnodarbināto grāmatvedības uzskaite digitālajā vidē apguvi saņēmuši jau trīs grupu dalībnieki. Tāpat ir gandarījums par tiem izglītības programmas E-biznesa stratēģijas izglītojamiem, kuri ir veiksmīgi nokārtojuši gala pārbaudījumu un jaunās zināšanas var pielietot savā darba ikdienā.

Noslēgumam tuvojas darbs izglītības programmu Budžeta prognozēšana un vadības grāmatvedība digitālā vidē un Personas datu aizsardzība vasaras grupās.

Pavisam neliela atelpa, līdz stafeti pārņems pasniedzēji un izglītojamie rudens grupās.

Ieskats kursu dalībnieku un lektoru atziņās

E-biznesa apguvē zināšanas ir regulāri jāpapildina

Pieaugušo izglītības projektā Banku augstskolas piedāvāto izglītības programmu “E-biznesa stratēģija” klausītāji, kuri mācības kursā jau pabeiguši, raksturo šādi:

“Viens no kvalitatīvākajiem un vērtīgākajiem kursiem. Ļoti patika pasniedzēja pieeja un tas, kā tika sajusta auditorija. Pat piektdienu vakaros vienmēr bija motivācija un interese darboties un klausīties līdz pēdējai minūtei. Pietiekami neformāli, lai būtu droša vide arī kļūdīties, un ļoti kompetenti, lai no situācijām un piemēriem mācītos. ..Jūtams, ka profesionālis e-biznesa jomā. Super! Sveicieni un ziedi no mums! :)”.

“Ļoti patika kurss pie Eduarda, gribētu paņemt vēl kādu kursu pie šī pasniedzēja! Kopumā kurss bija ļoti vērtīgs, interesants un jēgpilns. Īpaša uzslava pasniedzējam par milzīgo zināšanu bibliotēku un nesavtīgu dalīšanos tajā.”

Savukārt kursa “E-biznesa stratēģija” un Banku augstskolas lektors, globālā tirgus stratēģis Eduards Aksjoņenko saka paldies visiem klausītājiem par šajos vasaras vakaros nodarbībās kopīgi pavadīto laiku, secinot:

“Liels prieks,  ka cilvēki paralēli saviem darbiem, ikdienas dzīves izaicinājumiem un citiem pienākumiem spēj un vēlas papildināt savas zināšanas, kas uzlabos viņu karjeras iespējas gan esošajos, gan nākotnes darbos.

Šajos kursos iegūtās zināšanas un  pieredzes apmaiņa rosina arī veidot un stiprināt savas kompetences saistībā ar spēcīga biznesa veidošanu, kas iekļauj gan digitālo transformāciju, gan biznesa stratēģijas organizēšanu. Nodarbību saturs tika apgūts caur praktiskiem piemēriem.

Kursa klausītāji atzina, ka viņiem ir ļoti vērtīgi tieši praktiskie piemēri par to, kā teorija darbojas dzīvē, kā mēs varam analizēt un saskatīt lekcijās izrunāto saturu uzņēmumu reālajā darbībā tiešajā laikā, aktuālajās biznesa ziņās, kā arī vēsturiski.

Atsauksmes liecina, ka kursu klausītāji pozitīvi novērtēja arī to, ka zināšanas sniegtas koncentrēti  un saņemti papildus materiāli patstāvīgajām studijām.

E-biznesa stratēģijā mācīšanās nekad nebeidzas! Katru pusgadu ir jaunas vēsmas un pavērsieni, nav nekas statisks jeb nemainīgs. Klausītāji atziņās rakstīja – diemžēl kursi ir par īsu, gribas iegūt vairāk!

Tādēļ aicinām turpināt savu tālākizglītību! Aicinām iegūt to dažādos mūžizglītības kursos nākotnē, kā arī ir lieliska iespēja studēt kādā studiju programmā šajā novirzienā. Piemēram, arī Banku augstskolā studiju programmā “Biznesa procesu vadība” studentiem ir iespēja apgūt šādas zināšanas un praktisko pieredzi. Studijas augstskolā ir iespēja vēl padziļinātāki šīs lietas pētīt, rakstīt dažādus zinātniskus darbus, kā arī paralēli veikt uzņēmējdarbību.”

Kursu "E-biznesa stratēģija" dalībnieku atsauksmes

Kursu nodarbības bagātina visu iesaistīto pieredzi

“9. kārtā Banku augstskolas piedāvātajai izglītības programmai “Pašnodarbināto grāmatvedības uzskaite digitālā vidē” bija liels pieprasījums. Tas liecina, ka uzņēmīgu, savu individuālo uzņēmējdarbību attīstīt gribošu cilvēku Latvijā netrūkst. Un kursu nodarbību laikā arī pati par to pārliecinājos – Latvijā ir daudz talantīgu, radošu un apņēmīgu cilvēku, kuri turklāt vēlas apgūt arī ko jaunu finanšu jomā,” atzīst šīs izglītības programmas lektore, Banku augstskolas  Finanšu daļas vadītāja Katrīna Alksne-Alksnīte.

“Vasarā koncentrēties uz mācībām ir samērā izaicinoši, tādēļ priecājos par šo kursu klausītājiem, kuri regulāri piedalījās nodarbībās, aktīvi iesaistījās diskusijās un praktiskajos darbos, uzdeva jautājumus. Tas lika arī man papildus meklēt kādu specifiskāku, detalizētāku informāciju. Ieguvēji tad bijām visi. Prieks, ka kursu klausītāju secinājumos izskanēja paldies par zināšanām, kas gan nostiprināja pārliecību jau par zināmo, gan sniedza jaunas praktiski pielietojamas atklāsmes. Ceru, ka kursos praktiski apgūtās prasmes pielietot grāmatvedības programmu “Zutenis”, citas apgūtās finanšu uzskaites metodes atvieglos ikvienam regulāri veicamo un varbūt kādreiz katram ne tik tuvo grāmatvedības, lai pietiktu laiks un enerģija tiešā biznesa pilnveidei. Paldies kursu dalībniekiem arī par savas biznesa pieredzes prezentēšanu – tas iedvesmoja un bieži pat pozitīvi pārsteidza mūs visus. Ceru, ka arī es spēju iedvesmot kādu turpināt apgūt grāmatvedību jau augstskolu studiju formātā, piemēram, izvēloties Banku augstskolas profesionālo īsā cikla studiju programmu,“ par kursu klausītāju un arī pašas lektores ieguvumiem secina Katrīna Alksne-Alksnīte.

Savukārt grupu, kurām nodarbības jau beigušās, klausītāji noslēgumā atzina:

“Ļoti labi pasniegta informācija. Bija ļoti vērtīgi. Šādi kursi ir īsākais un ātrākais ceļš, kā dabūt precīzu un praktisku informāciju.”

“Pilnīgi noteikti bija vērts piedalīties! Esmu sajūsmā! Tagad ir sapratne par to, ko es daru un ko saprotu, ka esmu pareizajā vietā un manas darbības virziens ir pareizais.”