Baltijā unikāla studiju programma – Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas

18.06.2019.

Baltijā unikāla studiju programma sagatavos nākotnes Finanšu tehnoloģiju jomas speciālistus.

Finanšu nozare visā pasaulē, tai skaitā Latvijā, piedzīvo ļoti nozīmīgas pārmaiņas. Informācijas tehnoloģiju attīstība ir izraisījusi darbības procesu automatizācijas un pakalpojumu digitalizācijas vilni finanšu nozarē. Tāpat darbības procesi finanšu jomā tiek automatizēti arī uzņēmumos, kas pārstāv citas nozarēs, kā arī tas notiek valsts pārvaldē. Banku augstskola un Rīgas Tehniskā universitāte, kā izglītības jomas līderi finanšu un informācijas tehnoloģiju jomā, sadarbojoties ar nozares pārstāvjiem, ir izveidojušas Baltijā un Austrumeiropā unikālu studiju programmu, kas sagatavos programmēšanas inženierus ar dziļām zināšanām finansēs.


Finanšu tehnoloģijas ir kļuvušas par neatņemamu ikdienas sastāvdaļu.

FinTech jeb finanšu tehnoloģiju nozare ir viena no pasaulē straujāk augošajām ar milzīgu attīstības potenciālu. Pētījumi liecina, ka kopš 2010.gada nozarē Pasaulē tajā ir investēti gandrīz 100 miljardi ASV dolāru, vien 2017.gadā investīciju apjomam sasniedzot  gandrīz 30 miljardus ASV dolāru. Tas uzskatāmi parāda īpaši straujo tās attīstību pēdējos gados. Nav mazsvarīgi, ka FinTech uzņēmumu straujo attīstību un izplatību ietekmē tas, ka tiem piemīt potenciāls izlauzties starptautiskā līmenī un tie vienlīdzīgi konkurē globālā mērogā ar atzītiem finanšu tirgus līderiem. To piedāvātie digitālie risinājumi parasti ir pielietojami globālā mērogā. Nozares izaugsmes potenciālu skaidri apliecina arvien lielāks digitālo risinājumu izmantošanas apjoms pasaulē un Latvijā. Trešdaļa digitāli aktīvo personu visā pasaulē šobrīd jau izmanto vismaz divus FinTech produktus. Šādai tendencei turpinoties, tuvākajā laikā tiek prognozēts, ka šo personu īpatsvars pārsniegs 50% robežu. Savukārt, Fintech Adoption Index pētījums apliecina to, ka vairāk nekā 80% cilvēku ir informēti par dažādiem servisiem un pakalpojumiem, kuri ir balstīti uz FinTech, tādējādi parādot to, ka cilvēku izpratne par nozari kļūst arvien pilnvērtīgāka un dziļāka, tādējādi prognozējot vēl straujāku attīstību.

Arī Latvijas FinTech uzņēmumi ir piedzīvojuši būtisku izaugsmi un spējuši ielauzties ārvalstu tirgos, apliecinot nozares lielo eksportspējas potenciālu, kā arī augstu pievienoto vērtību. Ir jāuzsver, ka arī valstiskā līmenī ir pievērsta pastiprināta uzmanība FinTech nozares attīstībai kā svarīgai tautsaimniecības sastāvdaļai, kas nākotnē var apliecināt Latvijas ambīcijas kļūt par starptautiskas nozīmes finanšu centru.

Vienreizēja iespēja attīstīt Finanšu tehnoloģijas Latvijā.

Vienlaikus ar finanšu pakalpojumu straujo digitalizāciju un jaunas FinTech nozares rašanos pasaulē, šobrīd ir novērojams augsti kvalificēta darbaspēka trūkums, kuram ir pietiekoši dziļas zināšanas gan informācijas tehnoloģiju, gan finanšu jomā. Turklāt pieprasījums pēc šāda veida profesionāļiem ir augošs un līdz galam nepiepildīts visā pasaulē. Lai sagatavotu nozarei nepieciešamos specialistus, pasaulē pirmā uz finanšu tehnoloģijām orientētā studiju programma tika atklāta tikai 2016. gadā. Pagaidām šāda veida studiju programmas pasaulē nav plaši sastopamas. Banku augstskola un Rīgas Tehniskā universitāte ir pirmie, kuri, apvienojot spēkus, ir izveidojuši jaunu, Baltijas reģionā unikālu starpdisciplināru studiju programmu “Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas”. Jaunā studiju programma sagatavos darba tirgum šobrīd tik pieprasītos IT speciālistus ar dziļām zināšanām finanšu jomā. Ņemot vērā darba tirgus straujo attīstību, studiju programmas izveidē nozīmīga loma bija sadarbībai ar darba devējiem, kas pārstāv finanšu nozari. Tas nodrošināja maksimāli aktuāla programmas satura izveidi. Programmas izveide un realizācija sniedz labus priekšnoteikumus tam, ka jaunieši, kuri izvēlas studēt RTU un BA kopīgajā studiju programmā „Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas”, kļūtu par  speciālistiem ar unikālām kompetencēm, kas, savukārt, varētu sekmēt Latvijas attīstību un kļūšanu par nozīmīgu Finanšu tehnoloģiju centru.

Nebijusi sadarbība starp nozaru līderiem.

Jaunā studiju programma ir izstrādāta sadarbojoties, Banku augstskolas profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanses” un Rīgas Tehniskās universitātes profesionālās bakalaura studiju programmas “Datorsistēmas” docētājiem, kā arī kompetentākajiem informācijas tehnoloģiju un finanšu nozaru uzņēmumu pārstāvjiem. Programmas izveidošana ir arī lielisks apliecinājums tam, ka sadarbojoties vadošajām Latvijas augstskolām, kā ari izmantojot abu augstskolu, specializāciju var izveidot augstākā līmeņa studiju programmu, kura spēs sagatavot pasaules līmeņa speciālistus.

Uzņemšana jaunajā studiju programmā ir atklāta un reģistrēties ir iespējams elektroniski vienotajā pieteikšanās sistēmā ( https://www.latvija.lv/studijas ), kā arī abās augstskolās.