Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas (kopīga studiju programma ar RTU)

Iegūstamā kvalifikācija

Programmēšanas inženieris

Grāds

Profesionālais bakalaura grāds datorsistēmās

Studiju grafiks
P O T C P S S
Studiju programmas valoda

Angļu

Akreditēta līdz

28.03.2029.

Studiju ilgums
4
Studiju maksa

1625 EUR

Semestra maksa

Prasības iepriekšējai izglītībai

 • iegūts vispārējo vidējo vai vidējo profesionālo izglītību apliecinošs dokuments,
 • centralizēto eksāmenu sertifikāti:
  • matemātikā,
  • fizikā vai svešvalodā (angļu vai vācu valoda).
Lasīt vairāk

Studiju programmas mērķis

Sagatavot augstas kvalifikācijas speciālistus, kuri apvieno gan programmēšanas inženieru, gan finanšu vadības kompetences, profesionālajai darbībai Latvijā un ārvalstīs. Programmēšanas inženieru studijas atbilst 5. kvalifikācijas līmeņa programmēšanas inženiera profesijas standartam. Absolventi būs profesionāļi programminženierijas jomā – pārzinās programmēšanas valodas un programmatūras izstrādes tehnoloģijas, datu struktūras un algoritmus, varēs vadīt programmatūras izstrādes projektus, būs apguvuši pamatzināšanas datu bāzu tehnoloģijas, datorsistēmu uzbūvē un funkcionēšanā. Šo zināšanu klāstu papildinās konkurētspējīgas iemaņas, prasmes un kompetences finanšu vadībā.

Lasīt vairāk

Ko tu iegūsi absolvējot, šo studiju programmu?

 • Zināšanas programmatūras izstrādē (sistēmu analīzē, projektēšanā, kodēšanā, testēšanā), programmatūras ieviešanā un uzturēšanā.
 • Prasmi sagatavot programmatūras dokumentāciju atbilstoši programmatūras inženierijas standartu prasībām.
 • Spēju saprast un analizēt programmatūras projektējuma aprakstus, prasību specifikācijas, uzturamās sistēmas dokumentāciju un kodu, kā arī veikt izmaiņas tajā.
 • Iemaņas lietot programmatūras izstrādes vides un rīkus.
 • Zināšanas, kā izvēlēties problēmas risināšanai adekvātus algoritmus, metodes, programmproduktus un līdzekļus.
 • Spēju domāt radoši, lai izstrādātu jaunas metodes un pieejas problēmu risināšanai ar datorsistēmu palīdzību.
 • Prasmi lietot labu programmēšanas stilu un ieviest nozares labākās prakses.
 • Spēju izstrādāt uzdevumam atbilstošu programmatūru, apgūt un izmantot programmatūras vides un programmatūras rīkus.
 • Varēsi izstrādāt programmēšanas vadlīnijas, piedalīties projekta attīstīšanā, vadīšanā, strādāt komandā un vadīt, plānot un koordinēt darba grupu.
 • Izpratīsi aktuālās finanšu attīstības tendences un likumsakarības, orientēsies procesos, kas notiek finansēs, un varēsi tos izskaidrot, argumentēti diskutēt un pieņemt lēmumus atbilstoši situācijas izmaiņām.
 • Varēsi pārvaldīt aktīvus, sagatavot finanšu pārskatus un aprēķināt nodokļus, kā arī izmantot finanšu analīzes kvantitatīvās metodes uzņēmuma efektīvākai darbībai.
 • Varēsi prognozēt uzņēmuma saimnieciskās darbības finansiālo rezultātu, plānot uzņēmuma finanses un budžetu, sagatavot investīciju projektus, novērtēt un pārvaldīt finanšu riskus.
 • Spēsi profesionāli strādāt, formulēt un, izmantojot zinātnisko pieeju, analītiski aprakstīt informāciju, problēmas un risinājumus savā profesijā.
Lasīt vairāk

Kāpēc izvēlēties Banku augstskolas programmu?

 • Vienīgā šāda studiju programma Latvijā. To izstrādājuši un pašlaik īsteno nozares vadošie profesionāļi un eksperti.
 • Augsti kvalificētu programmēšanas inženieru pieprasījums Latvijā un starptautiskā tirgū aizvien ir stabili augsts.
 • Pieprasījums pēc speciālistiem ar starpdisciplinārām prasmēm finanšu un programmēšanas inženierijas jomā turpina pieaugt.
 • Starptautiska studiju vide, studējot kopā ar citu valstu jauniešiem, nodrošināta prakse vadošajos nozares uzņēmumos.
 • Papildus ikvienam studentam ir iespēja piedalīties augstskolas piedāvātajās starptautiskās studiju un prakses aktivitātēs, tai skaitā studēt vai doties praksē uz ārvalstīm studentu apmaiņas programmā, piedalīties pētniecības projektos un ārvalstu starptautiskajās biznesa nedēļās.
 • Studiju finanšu modulī studentiem ir iespēja iegūt Skotijas kvalifikācijas aģentūras SQA finanšu vadītāja profesionālo sertifikātu.
Lasīt vairāk

Iespēja iegūt starptautisku profesionālo finanšu vadīāja sertifikātu (SQA)

Banku augstskolas studentiem un arī citiem interesentiem ir iespēja iegūt starptautisku finanšu vadītāja profesionālo kvalifikāciju, kuru apliecina Skotu kvalifikācijas aģentūras (Scottish Qualifications Authority SQA) sertifikāts. Tas ir papildu apstiprinājums par iegūtām profesionālajām prasmēm un kompetencēm, kuras nepieciešamas organizācijas finanšu vadībā.

 

Lasīt vairāk

Turpini studijas!

Sekmīgi absolvējot šo studiju programmu, tiek iegūts starptautiski atzīts bakalaura diploms, kas apliecina programmēšanas inženiera kvalifikāciju, profesionālo bakalaura grādu datorsistēmās un ļauj turpināt studijas maģistrantūrā.

Lasīt vairāk

Plašas iespējas strādāt “fintech” jomā, kas ir viena no straujāk augošajām un inovatīvākajam nozarēm pasaulē. Tajā ir liels pieprasījums pēc IT un finanšu speciālistiem.

Līdztekus programmēšanas inženiera kvalifikācijai, studenti var iegūt Skotijas kvalifikācijas aģentūras SQA finanšu vadītāja profesionālo sertifikātu.

Starptautiskās studiju iespējas:

ERASMUS+ studentu apmaiņas programma vai prakse ārvalstīs 3-10 mēnešus.

Ārzemju partneraugstskolu starptautiskās projektu nedēļās.

Noslēguma pārbaudījums

Bakalaura darbs.
Kursa darbs.

Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas

Andris Fomins

Programmas direktors

28662766