BALTA pasniedz stipendijas “Risku vadība un apdrošināšana” programmas studentiem

05.02.2018.

31. janvārī tika pasniegtas apdrošināšanas sabiedrības BALTA stipendijas labākajiem Banku augstskolas “Risku vadība un apdrošināšana” programmas studentiem! Uz stipendijām, kuru kopējais fonds sasniedza 2500 EUR, pretendēja 7 studenti. Stipendijas mērķis ir paaugstināt risku vadības un apdrošināšanas jomas atpazīstamību un atzīšanu sabiedrībā, kā arī sekmēt nozares profesionāļu un topošo speciālistu kvalifikācijas līmeņa celšanu. Stipendiju konkursā 1.vietu (1500 EUR) ieguva Gerda Lūse, 2. un 3. vietu (500 EUR) ieguva Kristiāns Kuzmovs un Valts Vēvers.

AAS ”BALTA” valdes priekšsēdētājs, Īans Kenedijs apsveica studentus, piebilstot, ka izstrādāto darbu līmenis bija patiešām augsts un tajos bija oriģinālas idejas un ieskati nozarē. Tāpat arī Ī. Kenedijs uzsvēra uzņēmuma motivāciju iesaistīties izglītojošos pasākumus, lai veicinātu sabiedrības izpratni par nozari kopumā. “Esmu lepns par BALTA un Banku augstskolas līdzšinējo sadarbību un uzskatu, ka tas ir mūsu kā tirgus līdera  pienākums un atbildība iesaistīties aktivitātēs, kuras ir vērstas uz sabiedrības labumu.” Apdrošināšanas ir patiešām interesanta nozare, jo sevī ietver plašu jautājumu klāstu un tā atrodas nepārtrauktā attīstībā, piedāvājot arvien jaunus pakalpojumus un uzlabojot klientu pieredzi. Tāpēc arī studentiem uzdotais uzdevums bija vērsts uz šobrīd aktuālu tēmu – kiberjautājumiem apdrošināšanas nozarē.

Banku augstskolas studiju prorektore, asoc. prof. Līga Peiseniece, pateicās apdrošināšanas sabiedrībai BALTA par ilggadējo sadarbību, jo īpaši vēlmi motivēt un atbalstīt izcilākos studentus, kas ir tiešām apsveicama iniciatīva. L. Peiseniece uzsvēra, ka savstarpējā komunikācija un iesaistīšanās dažādos procesos sniedz nepieciešamo ieskatu nozarē un tas ļauj pilnveidoties gan augstskolai, gan uzņēmumam. “Sadarbība ar nozari ir ļoti nozīmīga, jo no tās iegūst visas iesaistītās puses – augstskola, studenti un uzņēmumi.” Piebilstot, ka BALTA piemērs var kalpot par paraugu citiem.

Banku augstskola ir pateicīga par līdzšinējo sadarbību ar BALTA, kas ir īstenota dažādās jomās: veidojot seminārus, piedaloties kopējos pētījumos, piedāvājot studentiem gan prakses, gan darba vietas, kā arī atbalstot izcilākos studentus.

Risku vadība un apdrošināšana” ir vienīgā studiju programma Latvijā, kas ir orientēta uz apdrošināšanas un risku vadības nozari.

Foto: AAS ”BALTA”