Banku augstskola un Baltikums Bank paraksta sadarbības līgumu

19.09.2014.

Vakar, 18.septembrī, Banku augstskolas rektors Andris Sarnovičs un Baltikums Bank AS valdes priekšsēdētājs Dmitrijs Latiševs parakstīja ilgtermiņa sadarbības līgumu.

Tā ietvaros paredzēts īstenot pasākumus, kas vērsti uz Banku augstskolas studiju satura, studiju procesa kvalitātes pilnveidošanu, studiju pieejamības palielināšanu, studentu motivācijas veicināšanu un ar finanšu pakalpojumu nozari saistītās pētniecības attīstīšanu. 2014./2015.studiju gadā Baltikums Bank šo mērķu īstenošanai ieguldīs 7500 eiro.

„Mēs augstu vērtējam talantīgus, izglītotus, ar analītisku domāšanu apveltītus jaunos speciālistus, kuri jau studiju gados ir iemācījušies analizēt notiekošos procesus, jebkurā situācijā meklējot individuāla risinājuma modeļus. Banku augstskola ir viena no tām augstākajām mācību iestādēm, kuras absolventi ir kļuvuši par labiem profesionāļiem mūsu komandā,” atzīmēja Baltikums Bank valdes priekšsēdētājs Dmitrijs Latiševs.   „Kvalitatīva izglītība ir būtisks faktors jebkuras nozares attīstībai, tāpēc ir pašsaprotami, ka arī mēs vēlamies atbalstīt šo izaugsmi. Baltikums Bank savus attīstības plānus iezīmē gan ar vertikālām, gan horizontālām līnijām, un tas nozīmē, ka mūsu durvis ir atvērtas gan šī mācību gada absolventiem, gan tiem, kas septembrī studijas tikai uzsākuši,” uzsvēra D.Latiševs.

„Banku augstskola ir ļoti gandarīta par Baltikums Bank iniciatīvu, kas ir liels ieguldījums gan studiju pieejamības nodrošināšanā, atbalstot  talantīgus jauniešus, gan aktīvi iesaistoties studiju procesa pilnveidē,” atzīmēja Banku augstskolas rektors Andris Sarnovičs.  Banku augstskolā svarīga loma tiek pievērsta pētnieciskajai darbībai un pētniecības integrēšanai studiju procesā, tāpēc Baltikums Bank sniegtais atbalsts ļaus sekmēt vienu no būtiskiem pētniecības virzieniem – finanšu pārvaldīšanu uzņēmējdarbībā. „Esam pateicīgi saviem sadarbības partneriem, kuri izprot un novērtē izglītības iestādes un darba devēju sadarbības milzīgo lomu gan augstskolas, gan jauno profesionāļu konkurētspējas paaugstināšanā, tādējādi sekmējot visas valsts tautsaimniecības attīstību,” uzsvēra A.Sarnovičs pēc līguma parakstīšanas.

Pēc līgumu parakstīšanas abas puses pārrunāja nepieciešamību studiju procesa ietvaros pilnveidot un attīstīt studentu praktiskās iemaņas,  kas ir iespējams, mācībspēkiem ciešāk sadarbojoties ar nozares speciālistiem un praktiķiem.

IMG_6517

Attēlā (no kreisās): Līguma parakstīšanas brīdī – Banku augstskolas pētniecības direktors un Banku augstskolas biznesa un finanšu pētniecības centra (BABFPC) valdes priekšsēdētājs Andris Nātrinš, Baltikums Bank AS valdes priekšsēdētājs Dmitrijs Latiševs, Banku augstskolas rektors Andris Sarnovičs, Banku augstskolas finanšu direktore un BA fonda valdes priekšsēdētaja Inga Rone.

Papildu informācijai:
Andris Nātriņš, Banku augstskolas Pētniecības direktors, tālr.29226377,

Ingrīda Šmite, Baltikums Bank AS sabiedrisko attiecību vadītāja, tālr.29293127