Uzņemšana maģistra studiju programmās turpinās

14.07.2015.

UZŅEMŠANA TURPINĀS MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMĀS:

 • “Uzņēmējdarbības vadīšana” – līdz 10.oktobrim;
 • “Inovatīvā uzņēmējdarbība” – līdz 22.oktobrim;
 •  “Finanšu vadība” – līdz 6.novembrim;
 • “Kiberdrošības pārvaldība” – līdz 19.oktobrim;
 • “Uzņēmējdarbības vadīšana radošajās industrijās” – līdz 3.novembrim.

REĢISTRĀCIJA UN PIETEIKŠANĀS

Reflektantiem jāierodas Banku augstskolā Rīgā K.Valdemāra 161, jāuzrāda dokumentu oriģinālus un jāiesniedz šādus dokumentus:

 • reģistrācijas pieteikums studijām (aizpilda reģistrators dokumentu iesniegšanas laikā);
 • augstāko izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • CV;
 • pases kopija;
 • kvīts par reģistrācijas samaksu.

Dokumentus var iesniegt Informācijas centrā, 1.stāvā, darbdienās no 9.00 – 18.00

REĢISTRĀCIJAS MAKSA

Reģistrācijas maksa profesionālās augstākās izglītības maģistra studiju programmu reflektantiem ir 45,00 EURNo reģistrācijas maksas atbrīvoti 2014./2015.ak. gada Banku augstskolas bakalaura studiju programmu absolventi.

KONKURSA NORISE

Profesionālā maģistra studiju programmās konkursa rezultātu nosaka, ņemot vērā iepriekš iegūtās augstākās izglītības diploma vidējo svērto atzīmi, ko aprēķina kā diploma pielikumā ar atzīmi novērtēto studiju kursu atzīmju un kredītpunktu reizinājumu summu, dalītu ar attiecīgo kursu kredītpunktu summu. Ar pretendentu, kurš vēlas studēt maģistra studiju programmā “Finanšu vadība”, “Inovatīvā uzņēmējdarbība” un “Kiberdrošības pārvaldība” tiek organizētas pārrunas.

Plašāka informācija par prasībām, kritērijiem un kārtību uzņemšanai studiju programmās Banku augstskolā: Banku augstskolas uzņemšanas noteikumi.

LĪGUMA SLĒGŠANA

Līguma slēgšanas datumu nosaka dokumentu iesniegšanas datums. Reflektanti saņems īsziņu ar informāciju, kad jādodas uz augstskolu noslēgt studiju līgumu.

STUDIJU MAKSAS ATLAIDES

Augstskolā ir izveidota atlaižu sistēma, kuru izmantojot var ievērojami samazināt maksu par studijām:

Banku augstskolas 2014./2015. ak. gada bakalaura programmu absolventi var saņemt 10% atlaidi pilnai studiju maksai visās Banku augstskolas maģistra studiju programmās.

Latvijas darba devēju konfederācijas biedru – uzņēmumu darbinieki, uzsākot studijas Banku augstskolas maģistra programmās, var saņemt atlaidi pilnai studiju maksai:

 • 10% atlaidi no pilnas studiju maksas var saņemt maģistra studiju programmu „Finanses”, „Finanšu vadība”, „Uzņēmējdarbības vadīšana”, „Inovatīvā uzņēmējdarbība”, „Uzņēmumu vadīšana radošajās industrijās” un „Kiberdrošības pārvaldība” 2015./2016. ak. gada reflektanti.
 • 5% atlaidi no pilnas studiju maksas var saņemt Banku augstskolas un SBS Šveices Biznesa skolas maģistra studiju programmas dubultdiploma maģistra programmā „Starptautiskās finanses un banku darbība” 2015./2016. ak. gada reflektanti.

Šveices finanšu nedēļas uzvarētāji var saņemt šādas atlaides:

 • Pirmās vietas ieguvējiem Šveices finanšu nedēļā 20% atlaide no studiju programmas pilnās studiju maksas;
 • Otrās vietas ieguvējiem Šveices finanšu nedēļā 10% atlaide no studiju programmas pilnās studiju maksas.

Ikvienam Banku augstskolas studentam, kurš nokārtojis savas akadēmiskās un finansiālās saistības ar augstskolu, saskaņā ar noteikto atlaižu sistēmu iespējams saņemt atlaidi studiju maksai arī par sabiedrisko aktivitāti, jaunu studentu piesaisti, dalību augstskolas korī „Monēta”, augstskolas pārstāvēšanu sporta sacensībās u.c.