Studentu zinātniskā konference 2017

26.04.2017.

Akadēmiskajam gadam tuvojoties noslēgumam Banku augstskolā tradicionāli tiek rīkota studentu zinātniskā konference. Šogad konference norisināsies 16.-17. maijā un tā veltīta ilgtspējai, efektivitātei un riskiem digitālajā laikmetā.

Konferencei ir svarīga nozīme Banku augstskolas studentu pētnieciskā darba augstu standartu veicināšanā, un tā dod lielisku iespēju iepazīstināt Banku augstskolas studentus, docētājus un sadarbības partnerus ar saviem pētījuma rezultātiem, kā arī iekļaut konferences prezentācijas tēzes konferences rakstu krājumā.

Aicināti pieteikties gan esošie, gan tikko studijas beigušie Banku augstskolas studenti, kuriem ir izdevies sagatavot kvalitatīvu darbu, piedaloties ar interesantāko atziņu prezentāciju (10 min.) par savu bakalaura darbu, maģistra darbu, kvalifikācijas darbu, kursa darbu vai lietišķo pētījumu tēmu.

Kā konferences klausītājs var piedalīties jebkurš, kas vēlas iepazīties ar Banku augstskolā izstrādātajiem pētnieciskajiem darbiem, un smelties iedvesmu arī saviem pētījumiem.

Dalību konferencē ar prezentāciju lūdzu piesakiet līdz 7. maijam sūtot e-pastu eva.rubina@ba.lv