RTU un Banku augstskola paraksta līgumu par kopēju studiju programmu

17.10.2017.

2017. gada 17. oktobrī – Rīgas Tehniskā universitāte (RTU) un Banku augstskola (BA) ir parakstījusi līgumu par kopējas profesionālās bakalaura studiju programmas «Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas» izveidošanu. Šajā programmā tiks sagatavoti finanšu sistēmu programmatūras izstrādātāji. Kopējā studiju programma ir nozīmīgs solis abu augstskolu sadarbībā un unikāla iespēja piedāvāt Latvijā vēl nebijušu starpdisciplināru programmu, sadarbojoties nozares atzītākajiem finanšu un informācijas tehnoloģijas profesionāļiem.

Ņemot vērā darba tirgus tendences un digitalizācijas procesus, kas būtiski ietekmē nākotnes profesijas un tajās nepieciešamās prasmes, kopīgā starpdisciplinārā “Finanšu pārvaldības informācijas sistēmas” studiju programma ir risinājums, kā, apvienojot abu augstskolu specializāciju, izveidot modernu pasaules līmeņa studiju programmu. Tā ir tiešā veidā orientēta uz nozares pieprasījumu, sagatavojot un nodrošinot studentus ar darba tirgū nepieciešamajām iemaņām, ne tikai Latvijas, bet arī pasaules mērogā.

«Latvijas augstskolas līdz šim nav piedāvājušas tik specifisku studiju programmu. Tā kā banku sistēma kļūst aizvien datorizētāka un izmanto aizvien sarežģītākus risinājumus, ir nepieciešami speciālisti, kuri spēj efektīvi izstrādāt specializētu programmatūru finanšu sistēmām. RTU ir spēcīga datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas studiju bāze un augsti kvalificēti mācībspēki, ko mēs piedāvājam, īstenojot šo kopējo programmu,» saka RTU studiju prorektors profesors Uldis Sukovskis.

Banku augstskolas rektors, profesors Andris Sarnovičs uzsver, ka līguma parakstīšana par kopējas studiju programmas izveidi ir vērā ņemams notikums Latvijas augstākajā izglītībā. Abas augstskolas sagatavo izcilus nozares profesionāļus, kuri ir konkurētspējīgi pasaules līmenī un, apvienojot spēkus jaunas programmas izveidē, kā arī piesaistot informācijas tehnoloģiju un finanšu nozares pārstāvjus, jauniešiem tiks piedāvāta moderna, augstākās kvalitātes studiju programma. Tāpat arī augstskolu sadarbība var kalpot par lielisku piemēru tam, ka Latvijas augstskolas ir spējīgas apvienot spēkus un maksimāli efektīvi izmantot resursus, lai radītu jaunas, inovatīvas un mūsdienīgas studiju programmas.

Jaunā studiju programma ir izveidota, sadarbojoties darba tirgū pieprasītu un darba devēju vidū augsti novērtētu studiju programmu mācībspēkiem. Tās izstrādē piedalījās Banku augstskolas profesionālās bakalaura studiju programmas “Finanses” un Rīgas Tehniskās universitātes profesionālās bakalaura studiju programmas “Datorsistēmas” docētāji, kā arī informācijas tehnoloģijas un finanšu nozaru pārstāvji.

Uzņemšana jaunajā studiju programmā tiek plānota 2018. gadā, pēc licences saņemšanas, nodrošinot iespēju studentiem uzsākt studijas 2018./2019.akadēmiskajā gadā. Programmas ilgums būs 4 gadi un, beidzot programmu, absolvents iegūs profesionālo bakalaura grādu informācijas tehnoloģijās un kvalifikāciju programmēšanas inženieris.

Foto – RTU