Mācību pasākums Banku augstskolas akadēmiskajam personālam ESF projekta ietvaros

05.09.2019.

Banku augstskolā akadēmiskā gada sākums ir nozīmīgs laiks kā studentiem, tā arī akadēmiskajam peronālam. Izglītības kvalitātes vērtība ir ne tikai atbilstošiem mācību līdzekļiem, bet lielākoties tieši docētājiem, kuri tiekas ar studentiem ik dienas un ar savu piemēru un attieksmi ierāda studentiem vērtēšanas, kritiskās un radošās domāšanas prasmes, kas noderēs dzīvē un karjerā.

Banku augstskolas docētāji uzsākot jauno 2019./2020.akadēmisko gadu tikās ikgadējā seminārā, kas šogad tika veltīts līderības prasmju attīstīšanai. Pasākumu ar uzrunu augstskolas personālam atklāja augstskolas rektors Andris Sarnovičs, uzsverot, ka “Spēcīga organizācija aug un attīstas, ja tā spēj nemitīgi mācīties un profesionāli organizēt komandas darbu, lai sasniegtu mērķus un uzdevumus“.

Seminārs notika 2 dienas – 2019.gada 27.-28. augustā, norises vieta: Biznesa vēstniecība (Jelgavas ceļš 3, Tīraine, Mārupes novads). Docētājiem bija iespēja gan klausīties ekspertu lekcijas, gan arī pašiem iesaistīties praktiskajās meistardarbnīcās ar aktīvām sarunām un domu apmaiņu. Semināra lekcijas un meistardarbnīcas vadīja Anita Gaile, Miķelis Bendiks, Ilze Saleniece un Aija Freimane.

Kā pēc semināra atzina docētāji, šāds mācību pasākums bija ļoti noderīgs. Profesionāli izklāstītas lekciju tēmas ne tikai sniedz jaunas zināšana, bet palīdz pašiem redzēt situāciju kopumā, izvērtēt un ja nepieciešams mainīt fokusu savā akadēmiskajā darbā. Nav viegli mūsdienās strādāt augstākajā izglītībā, studenti ir ārkārtīgi prasīga auditorija, viņi pieprasa inovatīvas metodes, digitālus risinājumus un ciešu saikni ar aktualitātēm un norisēm nozarē.

Mācību pasākums Banku augstskolas akadēmiskajam personālam tika īstenots ESF projekta Nr. 8.2.2.0/18/A/007 “Atbalsts Banku augstskolas akadēmiskā personāla kapacitātes stiprināšanai” ietvaros.