“Karjeras diena 2020”

20.01.2020.

2020. gada 11. februārī Banku augstskolā, Skanstes ielā 43, 2. stāvā norisināsies “Karjeras diena 2020“, kurā studenti varēs iepazīt sev interesējošos uzņēmumus, to darbības sfēru un nepieciešamās prasmes attiecīgajai profesijai.

Studentiem būs iespēja uzklausīt darba devēju prezentācijas, gan arī tikties ar viņiem klātienē un noskaidrot sev interesējošos jautājumus. Karjeras dienā šogad piedalīsies gan Latvijas, gan ārvalstu uzņēmumi no dažādām nozarēm. Tāpat arī notiks informatīvs seminārs, kurā studenti tiks iepazīstināti ar prakses iespējām, to norisi un arī nozīmi tālākās karjeras veidošanā.

Karjeras dienas ietvaros tiek tradicionāli organizētas tikšanās ar darba devējiem. Tās ir nozīmīgas ne tikai studentiem, bet arī augstskolai, jo tās sniedz iespēju ciešākai komunikācijai ar nozari, kas ir vitāli svarīga sastāvdaļa kvalitatīvām studiju programmām.

Kā uzsver Banku augstskolas Karjeras centra vadītāja Terēza Korsaka, Karjeras diena ir lieliska iespēja studentiem tikties ar potenciālajiem prakses un darba devējiem, darba devējiem uzrunāt studentus un augstskolai uzzināt darba devēju prasības un aktuālās tendences darba tirgū.

Pasākumā tiek aicināti piedalīties Banku augstskolas 1. un 2. kursa studenti no bakalaura studiju programmām:

  • „Uzņēmējdarbības vadīšana” (latviešu un angļu val.);
  • „Finanses” (latviešu val.);
  • „Risku vadīšana un apdrošināšana” (latviešu val.);
  • ”Starptautiskās finanses” (angļu val.),

un kā interesentus – Banku augstskolas vecāko kursu studentus, maģistrantus, absolventus un Banku augstskolas uzņēmējdarbības koledžas audzēkņus.

Pasākumu programma:

  • 09.00 – 12.05 Uzņēmumu prezentācijas;
  • 12.05 – 13.05 Studentu tikšanās ar darba devējiem stendos;
  • 13.05 – 14.30 Uzņēmumu prezentācijas (turpinājums);
  • 14.30 – 15.30 Diskusija Darba tirgus aktualitātes, nākotnes vajadzības un studiju programmu pilnveidošanas iespējas ”.

Banku augstskola ir pateicīga karjeras dienas dalībniekiem atsaucību – AAS “Balta”, AS “BDO Latvia”, SIA “Circle K Business Centre”, SIA “KPMG Baltics”, SIA “Solvay Business Services Latvia”, AS “Swedbanka”, SIA “Deloitte Latvia”, Valsts Kontrole, SIA “Ernst & Young Baltic”, SIA “Allnex Latvia”, SIA “PricewaterhouseCoopers”, SIA “Elfa Distrelect”, SIA “CABOT Latvia”, Accenture Latvijas filiāle, DNB Bank ASA Latvijas filiāle, SIA “MSC Shared Service Center Riga”, AS “Attīstības finanšu institūcija Altum”, Baltic-American Freedom Foundation, AS “Hanzas maiznīcas”, SIA “Kamelota”, IPAS “INDEXO”, SIA “PRIMUM”, ECOMMPAY LIMITED Latvijas filiāle, AAS “BTA Baltic Insurance Company”, SIA “Atea Global Services”, VAS “Latvijas Loto”, SIA “Rodl & Partner Tax consulting”, SIA “TAXLink Baltic”.

Vairāk informācijas darba devējiem par iespēju pieteikties uz “Karjeras diena 2020” sazināties ar Terēzu Korsaku.