Kāpēc bakalaura studijas programma “Riska vadība un apdrošināšana” ir unikāla?

12.06.2019.

Banku augstskola ir unikāla ar to, ka piedāvā profesionālā bakalaura studiju programmu “Risku vadība un apdrošināšana”, kur var apgūt apdrošināšanu un plašākā nozīmē riska vadību. Ar ko tā tik īpaša un, kas studiju procesā uzrunā visvairāk, savu viedokli pauda Māris Krastiņš, profesionālās bakalaura studiju programmas “Risku vadība un apdrošināšana” direktors, docents, Jānis Abāšins, Latvijas Apdrošinātāju asociācijas prezidents, Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju biroja valdes priekšsēdētājs un Kirils Kuzņecovs, profesionālā bakalaura studiju programma “Risku vadība un apdrošināšana” students.

M. Krastiņš uzsver, ka studentam pirms studiju programmas izvēles ir nepieciešams veikt izpēti, apskatīties kāds ir pieprasījums un cik augts ir atalgojuma līmenis konkrētajā nozarē. Skaitļi diezgan pārliecinoši norāda, ka finanses un apdrošināšana Latvijā pēc statistikas rādītājiem ir pirmās pozīcijas algu līmenī.

Studentu pieprasījuma situācija darba tirgū ir ideāla, jo balstoties uz demogrāfiju – jauniešu skaits ir neliels, darba rokas trūkst un ir salīdzinoši zema konkurence. M. Krastiņš uzskata, ka sadarbība ar nozari ir pats svarīgākais punkts, jo programmai specifiskajos studiju kursus ir iespējas pārbaudīt un aprobēt dzīvē. Gan Erasmus apmaiņas programma, gan starptautiskās biznesa nedēļas (“Business Week”) dod iespēju salīdzināt un novērtēt Banku augstskolas studiju kvalitāti.

J. Abāšins izsaka pateicību par sadarbību, kas ar Banku augstskolu ilgst jau vairāk kā 5 gadus. Sadarbība ir ļoti laba, ar pieaugošu intensitāti. Tā izpaužas ne tikai programmas un izpētes jomā, bet arī ar vieslekcijām, bakalaura, maģistra darbu aizstāvēšanām un kopā realizējot dažādus starptautiskus projektus.

J. Abāšins apstiprina M. Krastiņa teikto par unikālo studiju programmas apvienojumu ar darba tirgus vajadzībām, jo Banku augstskolas studenti jau tiek izķerti 2. un 3. kursā, kad uzsāk praksi. Tas nozīmē, ka šai nozarei ir nepieciešami darbinieki un uzņēmumi tos jau meklē studentu vidū. Studentiem, dodoties praksē, ir iespēja konkrēti papētīt, izzināt reālus gadījumus, kā apdrošinātājs strādā ikdienā, kā darbojas IT sistēmas, no kā sastāv apdrošināšanas kompānijas- komponentēm, speciāliem darbiniekiem.

K. Kuzņecovs uzskata, ka ieguvumi no studijām Banku augstskolā ir gan vieslektori – savas nozares speciālisti, kuri dalās savā profesionālajā pieredzē par lietām un kuras nevar izlasīt internetā vai sastapt ikdienā, gan individuāla pieeja neatkarīgi no grupas lieluma.

Pārliecību doties praksē sniedza studiju procesā apgūtie priekšmeti, kuri saistāmi gan ar pašapdrošināšanu, riska vadību, projekta vadība, apdrošināšanas priekšrocībām un niansēm, tarifikācijas veidošanu, apdrošināšanas produkta veidiem, matemātiku, modelēšanu un statistikas metodēm.