Erasmus+ studenti studiju procesā izstrādā projektus Greenhouse Apartments uzņēmumam

22.04.2020.

Vairāk nekā 20 Erasmus+ studenti Banku augstskolas viesasistentes Zanes Raščevskas vadībā apguva Projektu vadīšanas studiju kursu. Studiju kursa ietvaros tika piedāvāta iespēja studentiem analizēt Greenhouse Apartments uzņēmumu un izstrādāt viņiem projektus. Marta sākumā studenti viesojās pie uzņēmuma īpašniekiem Jūrmalā, lai uzzinātu vairāk par uzņēmumu, tūrisma biznesu un Jūrmalu. Studenti grupās strādāja pie dažādiem projektiem un izstrādāja interesantus un oriģinālus ieteikumus. Greenhouse Apartments īpašnieki pārsteigumu par studentu radošumu un interesantajām idejām pauda pateicības vēstulē studentiem.

Kā atzina viesasistente Zane Raščevska: “Ar lielu prieku un gandarījumu jāatzīst, ka arī es biju patīkami pārsteigta un lepna par gala rezultātu un kvalitāti.” Lai izstrādātu projektus tika izmantota Projektu Kanvu metode, kas ātri un efektīvi studentiem ļāva nodefinēt idejas. Gala rezultāts tika prezentēts 3. aprīlī ar platformas Zoom palīdzību.

Banku augstskolā viesasistente Zane Raščevska veic akadēmisko darbu ar ESF projekta Nr. 8.2.2.0/18/A/007 “Atbalsts Banku augstskolas akadēmiskā personāla kapacitātes stiprināšanai” ietvaros.