Banku augstskolas studiju programmas darba devēju ieteikumu top-a trešajā un sestdajā vietā starp 540 programmām

08.07.2016.

Banku augstskolas bakalaura studiju programma „Finanses” ir trešā darba devēju ieteiktākā, bet bakalaura studiju programma „Uzņēmējdarbības vadīšana” – sestā ieteiktākā starp vairāk nekā pieci simti studiju programmām Latvijā.

Šādu novērtējumu programmas saņēmušas Latvijas Darba devēju konfederācijas sadarbībā ar karjeras portālu “prakse.lv” veidotajā 2016. gada darba devēju ieteiktāko izglītības iestāžu un mācību programmu TOPā. Darba devēju ieteiktāko augstskolu topa pieciniekā Banku augstskola 2016. gadā iekļuvusi jau piekto gadu pēc kārtas. Katru gadu aizvien vairāk darba devēju izsaka savu viedokli, iesakot gan pieprasītākās profesijas, gan izglītības iestādes, kurās, pēc viņu līdzšinējās pieredzes, iespējams gūt darba tirgum atbilstošākās zināšanas un prasmes šajās profesijās. Šogad TOPa veidošanā piedalījušies  2202 darba devēji, iesakot kopumā 103 mācību iestādes, kuras piedāvā apgūt dažādas specialitātes. Banku augstskolas rektors Andris Sarnovičs TOPa rezultātus komentē kā likumsakarīgus, ņemot vērā augstskolas ciešo sadarbību ar darba devējiem, nodrošinot prakses un īstenojot studentu lietišķos pētījumus. Darba devēja viedoklis tiek uzklausīts studiju programmu satura un studiju procesa pilnveidošanai.