Banku augstskolas studenti apmeklēja forumu “Digitalizācija bioekonomikas attīstīšanai”

25.10.2019.

15. oktobrī profesore Dzintra Atstāja Banku augstskolas studiju kursa “Mikroekonomika” ietvaros organizēja studentu apmeklējumu uz Vidzemes plānošanas reģiona, Vides risinājumu institūta un starptautiskās reģionālās attīstības un plānošanas pētījumu centra Nordregio (Zviedrija) rīkoto forumu “Digitalizācija bioekonomikas attīstīšanai”.

Foruma mērķis bija iepazīstināt uzņēmējus un pašvaldību, augstskolu un zinātnisko institūciju vadītājus ar inovatīviem risinājumiem bioekonomikas vērtību ķēdes attīstīšanā, kā arī Eiropā un Latvijā pieejamiem digitalizācijas risinājumiem un iespējām.

Foruma laikā liela uzmanība tika vērsta uzņēmēju praktisko zināšanu papildināšanai par inovatīviem risinājumiem bioekonomikā. Savā pieredzē un zināšanās dalījās gan starptautiski atzīti nozaru eksperti no Latvijas, gan praktiķi un inovatori no ārvalstīm.

Dr. oec. cand. Līga Brasliņa, VPR piesaistītā pētniece, prezentācijā “Ko mēs varam darīt labāk, lai atbalstītu inovācijas?” informēja par Vidzemes reģiona viedās specializācijas izaugsmes potenciālu un kādas rīcības būtu nepieciešamas, lai to sasniegtu.

Inese Suija–Markova, Vides risinājumu institūts izpilddirektore, klātesošajiem atgādināja “Kas ir bioekonomika? Kā reģions var kļūt par līderi bioekonomikā?”

Dr. Manfred Kircher no KADIB Kircher Advice in Bioeconomy skaidroja klāstera nozīmi prezentācijā “Developing the Bioeconomy through Building Partnerships across Value-Chains”.

Linda Randall, Nordregio sociālā pētniece izskaidroja digitalizācijas procesus un ietekmi uzņēmuma attīstībai – “Digital innovation in rural business: A study of the Nordic countries and Latvia”.

Latvijas IT klastera izpilddirektore Aiga Irmeja “Digitālā transformācija. Ar ko sākt…” foruma dalībniekiem ne tikai lika aizdomāties par tehnoloģiju attīstību, bet arī par to cik digitāli viņi paši ir.

Magnus Matisons, BioFuelRegion projektu menedžeris ar prezentāciju “Rethink your value chain” radīja diskusiju par meža vērtību ķēdi bioekonomikā.

 

Informāciju sagatavoja: Māra Strokša