Banku augstskola vienīgā Baltijā atkārtoti iegūst kvalitātes vadības sertifikātu “Investors in Excellence”

02.04.2015.

Šī gada 31.martā Banku augstskolai tika atkārtoti piešķirts Investors in Excellence sertifikāts kā apliecinājums izcilas organizācijas statusam. Sertifikātu piešķir Lielbritānijas kvalitātes vērtētāju organizācija Midlands Excellence, ko Latvijā pārstāv SIA Latvia Excellence.

Andris Sarnovičs, Banku augstskolas rektors: „Investors in Excellence sertifikāts ir apliecinājums Banku augstskolas darbinieku veiksmīgam kopdarbam, kā arī atrastajam līdzsvaram starp kvalitātes sistēmas prasībām, standartiem un iespēju izmantot tās sniegtos pilnveidojumus. Esam patiesi gandarīti būt pirmā un pagaidām vienīgā augstākās izglītības iestāde Baltijā, kam ir šis izcilās kvalitātes sertifikāts.”

Banku augstskola virzību uz minēto izcilības apliecinājumu sāka 2007.gadā, sertifikātu ieguva 2010.gadā un šogad veiktā pārsertifikācija ir otrā pēc kārtas. Investors in Excellence ir Lielbritānijas kvalitātes standarts, kas ir nākamā pakāpe pēc ISO 9001 kvalitātes standarta ieviešanas. Tas veidots, balstoties uz pasaulē vadošajiem izcilas biznesa vadības modeļiem.

Žanna Jeļisejeva, Lielbritānijas kvalitātes sistēmu sertifikācijas organizācijas Investors in Excellence Ltd eksperte: „Banku augstskolas izvēlētajam kvalitātes attīstības virzienam jau ir nozares sekotāji un zinām, ka sertifikātu iegūt cenšas vairākas citas Latvijas izglītības iestādes. Banku augstskola ir līderis Investors in Excellence standarta ieviešanā un lieliski, ka augstskola darbojas jomā, kas dod pozitīvu pienesumu arī Latvijas nākotnei.”

Kvalitātes standarta atkārtota sertifikācija tiek veikta reizi divos gados. Tā nodrošina sertifikāta uzticamību, kā arī nosaka organizācijas pilnveidošanos. Plānots, ka Banku augstskola pēc diviem gadiem veiksmīgi pārsertificēs kvalitātes vadības sistēmu jau kopā ar šī gada sākumā pievienoto Rīgas Uzņēmējdarbības koledžu, tagad – Banku augstskolas Uzņēmējdarbības koledžu.

Banku augstskola sniedz izcilu finanšu un biznesa izglītību, nodrošina kvalitatīvu studiju procesu un pētniecību visos studiju līmeņos, kā arī sadarbojas akadēmiskajā un profesionālajā līmenī ar nozares pārstāvjiem Latvijā un pasaulē.