Banku augstskola sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūras atbalstu īsteno ESF projektu “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” Attālināto mācību kārtu

04.12.2020.

Banku augstskola  jau otro  gadu sadarbībā ar Valsts izglītības attīstības aģentūru īsteno pieaugušo mācību projektu “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001). Šogad Banku augstskola, ievērojot Eiropas Sociālā fonda projekta īstenošanas  prasības,  mācības  īsteno attālināti, izmantojot tiešsaistes platformu piedāvātās iespējas.

Projekta mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai veicinātu  darbaspēka kvalifikācijas celšanu atbilstoši  darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

Kamēr Banku augstskolas “Personas datu aizsardzība (IT)un IT drošība” grupa vēl aktīvi turpina strādāt, Banku augstskolas izglītības programmu “Digitālais mārketings” un “Digitālās prasmes personām ar priekšzināšanām” dalībnieki jau priecājas par padarīto darbu un iegūtajām zināšanām.

2020.gada 26.oktobrī projekta ietvaros mācības jau pabeiguši izglītības programmas “Digitālais mārketings” dalībnieki, savukārt izglītības programmas  “Digitālās prasmes personām ar priekšzināšanām” apguve noslēdzās 2020.gada 30.novembrī.

Šogad pieaugušo mācību projektu “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” dalībnieki saņem Banku augstskolas apliecības un kredītpunktus atbilstoši apgūtajam studiju kursam.