Banku augstskolā notiek seminārs skolotājiem par digitālo finanšu pakalpojumu attīstību Latvijā

23.03.2018.

23.martā Banku augstskolā tika aizvadīts seminārs skolotājiem par digitālo finanšu pakalpojumu attīstību Latvijā. Semināru organizēja Banku augstskolas sadarbībā ar finanšu pratības partneriem.

Semināra ietvaros skolotājiem bija plašas iespējas iepazīties ar aktuālām tēmām, kas skar visus Latvijas iedzīvotājus. Banku augstskolas pēcdoktorantūras pētnieks Didzis Rūtītis iepazīstināja skolotājus ar digitālo finanšu pakalpojumu attīstību Latvijā ar referātu par tehnoloģiju attīstības tendencēm 21.gadsimtā. Savukārt prorektors attīstības un pētniecības jautājumos Andris Nātriņš iepazīstināja semināra dalībniekus ar jaunākajām tendencēm finanšu tehnoloģiju uzņēmumos, kas skar ikvienu iedzīvotāju.

Tāpat arī semināra ietvaros uzstājās finanšu pratības partneri. Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Inovāciju Smilškastes komandas vadītāja Guna Janelsiņa iepazīstināja klātesošos ar Inovāciju smilškasti, kas lieliska iespēja uzzināt aktualitātes par inovācijām un finanšu sektoru Latvijā, kā arī risināt praktiskus jautājumus un veicināt diskusiju starp visām iesaistītajām pusēm. Savukārt Patērētāju tiesību aizsardzības centra eksperte Aiva Sermuse skaidroja nesen izstrādāto finanšu pratības metodisko materiālu “Ceļā uz dzīves meistarību”. Noslēgumā Latvijas Bankas galvenā interneta portāla “Naudas skolas” redaktore Antra Slava informēja semināra dalībniekus par Naudas skolas aktualitātēm.

Didzis Rūtītis ir Banku augstskolas doktorantūras programmas “Biznesa vadība” absolvents, Banku augstskolas pēcdoktorantūras pētnieks, kas ievieš pētniecības pieteikumu “Produktu attīstības metodes un procesu pārvaldība IKT uzņēmumos ar augstas izaugsmes potenciālu un to pieredzes izmantošanas iespējas līdzīga profila uzsācējuzņēmumos Latvijā, (1.1.1.2/VIAA/16/089)”.
Projekts tiek līdzfinansēts no  Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā” 1.1.1.2. pasākuma “Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts”.