Banku augstskolā noslēdzas starptautiskā vieslektoru nedēļa

28.11.2014.

Šonedēļ, Starptautiskās vieslektoru nedēļas laikā, Banku augstskolas studentiem bija lieliska iespēja klausīties ārvalstu docētāju lekcijas par dažādiem pārvaldības un finanšu jautājumiem, risku vadību, marketingu, starpkultūru saskarsmi un daudzām citām tēmām, strādājot gan darba grupās, gan aktīvi diskutējot.

ERASMUS+ starptautiskā vieslektoru nedēļa Banku augstskolā (BA) noritēja no  24. līdz 28.novembrim. Augstskolā viesojās 30 vieslektori no partneru augstskolām Beļģijā, Čehijā, Dānijā, Grieķijā, Nīderlandē, Polijā, Portugālē, Somijā, Ungārijā, Vācijā, un Zviedrijā. Vieslektoru lekciju tēmas bija aktuālas un interesantas gan studentiem, gan Banku augstskolu pasniedzējiem.

Kā atzīst paši vieslektori, viņi ir gandarīti par sasniegtajiem rezultātiem un lielisko pieredzi, kas gūta šīs nedēļas laikā. Dimitrios Maditinos no Grieķijas stāsta, ka Eastern Macedonia and Thrace Institute of Technology un Banku augstskola sadarbojas jau 15 gadu, un ir patīkami vērot, kā Banku augstskola gadu no gadu attīstās un pilnveidojas. Vieslektors arī uzsvēra mūsu augstskolas studentu lielisko potenciālu darboties starptautiskā vidē.

BA bakalaura studiju programmas „Inovācijas un produktu attīstība uzņēmējdarbībā” 3.kursa students Līvis Lāma atzīst, ka vieslektoru nedēļas studentiem ir ļoti interesantas un noderīgas. Līvis piedalījās prof. R.van Goolen (Beļģija) lekcijās par sociālo mēdiju tirgu un atzina, ka šī lekcija bija ļoti saistoša, jo šī joma kļūst arvien pieprasītāka un nepieciešamāka ikdienā. Līvis arī min, ka dotie uzdevumi un  case study bija aktuāli un ļoti precīzi konkrētajai tēmai.

BA bakalaura programmas „Risku vadība un apdrošināšana” direktors Māris Krastiņš ir pārliecināts, ka vieslektoru nedēļas ir ļoti noderīga ne tikai studentiem, bet arī pasniedzējiem. Kolēģi no ārvalstu augstskolām dalījās pieredzē, kā savās augstskolās veic studiju un plānošanas darbu, kāds ir labākais veids studentu praktiskai iesaistei lekcijās. Viens no lieliskiem ieguvumiem ir arī angļu valodas pielietojumu praksē visas nedēļas garumā. „Starptautiskā vieslektoru nedēļa arī lieliski apliecina, ka mūsu pasniedzēji ir augsta līmeņa speciālisti un līdzvērtīgi konkurē ar pasniedzējiem no Eiropas,” uzsver M.Krastiņš.

Banku augstskolas projektu vadītāja mobilitātes jautājumos Aiga Anitena saka lielu paldies vieslektoriem par interesantajām lekcijām un dalīšanos pieredzē! Liels paldies Banku augstskolas vadībai un docētājiem, kuri ieguldīja daudz darba, lai mūsu augstskolā organizētā starptautiskā vieslektoru nedēļa 11 valstu sadarbības augstskolās atkal izskanētu kā teicams piemērs lieliska starptautiska pasākuma noorganizēšanā.