2015.gada 26.jūnijā Kongresu namā notika Banku augstskolas izlaidums

30.06.2015.

2015.gada 26.jūnijā Banku augstskolas izlaidumā diplomus saņēma  187 absolventi – 26 pirmā līmeņa studiju programmu absolventi, 136 bakalaura studiju programmu absolventi (t.sk. 3 absolventi ar izcilību) un 25 maģistra studiju programmu absolventi (t.sk. 3 absolventi ar izcilību).

Katru gadu arvien vairāk Banku augstskolas izcilāko kvalifikācijas, bakalaura un maģistra darba autorus apbalvo darba devēji:

 • „Baltikums Bank AWARD”  un naudas balvu saņēma Kalvis Vasks par bakalaura darbu „Latvijas riska kapitāla nozares problēmu analīze”.
 • Apdrošināšanas akciju sabiedrības „If Apdrošināšana” naudas balvu saņēma Agnese Drīksne par bakalaura darbu „Nekustamā īpašuma kreditēšanas ietekme uz īpašuma apdrošināšanas tirgu Latvijā”.

11 Banku augstskolas absolventi saņēma  Banku augstskolas fonda naudas balvas:

 • Andris Kidiks par maģistra darbu „Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas problēmas un to risināšanas iespējas kredītiestādēs Latvijā”,
 • Kristaps Rūsa par bakalaura darbu „SIA “Staļi” tirgus apgūšanas un stiprināšanas iespējas Itālijā”,
 • Gundega Namniece par bakalaura darbu „Zaļās elektroenerģijas produkta izstrāde un ieviešana SIA “Prudentia Energy Markets” pakalpojumu klāstā”,
 • Agnese Circene par kvalifikācijas darbu „SIA”Mikrocentrs”grāmatvedības organizācijas dokumentu novērtējums”,
 • Linda Murāne par kvalifikācijas darbu „Krājumu uzskaites īpatnības sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumā”,
 • Urtāne Kristīne par bakalaura darbu „Ilgtermiņa nefinanšu aktīvu nolietojuma/ amortizācijas aprēķina metodes Latvijas biržas (NASDAQ Riga) uzņēmumos: likumdošana un prakse”,
 • Dišteina Līvija par bakalaura darbu „Daudzdzīvokļu ēkas renovācijas projekta finansējuma izdevīguma novērtēšana”,
 • Marina  Gabarašvili par bakalaura darbu „ABC metodes pielietošana uzņēmuma vadības lēmumu pieņemšanā”,
 • Marija Šapovalova par bakalaura darbu „Enerģētisko investīciju projektu komerciālā pievilcīguma novērtējums mainīgajā vidē”,
 • Edgars Gutkis par maģistra darbu „Investīcijas 3. līmeņa pensiju fondos Latvijā: stohastisko metožu pielietošana atdeves analīzē”,
 • Normunds Vucāns par bakalaura darbu „Motivējošas aplikācijas izstrāde viedtālruņiem”.

Banku augstskolas fonda līdzekļus veido augstskolas sadarbības partneru – darba devēju ziedojumi un mērķstipendijasizcilāko studentu atbalstam.

Apsveicam mūsu absolventus!

 

Vairāk bildes: https://flic.kr/s/aHskbDBFjs