Prakse un Erasmus+

Prakse

Katru gadu aptuveni 500 un vairāk Banku augstskolas studenti veic praksi savās prakses vietās (uzņēmumos, organizācijās, iestādēs). Atgriežoties no prakses, studenti iesniedz prakses pārskatus un aizstāv tos. Banku augstskolas Karjeras centrs organizē studentiem praksi un nodrošina ar prakses vietām. Studenti Karjeras centrāvar saņemt karjeras konsultācijas, tādējādi plānot un veidot savu karjeru. Banku augstskola ir noslēgusi ilgtermiņa sadarbības līgumus ar daudziem uzņēmumiem un organizācijām. Katru gadu tiek organizēts pasākums “Karjeras diena”, kurā studenti tiekas ar darba devējiem.

Lasīt vairāk

Lasīt vairāk Sakļaut

Erasmus+

erasmus +Erasmus+ ir Eiropas Komisijas izglītības, apmācības, jaunatnes un sporta programma. Tā atbalsta aktivitātes izglītībā, apmācībā un sportā dažādos mūžizglītības līmeņos. Programmas pamatā ir uzskats, ka ieguldījums izglītībā un apmācība ir labākais veids, kā īstenot cilvēku potenciālu neatkarīgi no viņu vecuma vai pieredzes.

Lai veicinātu Banku augstskolas studentu iekļaušanos un konkurētspēju starptautiskā vidē, kas ir būtisks priekšnosacījums profesionālo kompetenču un prasmju pilnveidošanā, studentiem tiek piedāvātas studiju un prakses iespējas sadarbības partneru augstskolās un uzņēmumos ārzemēs. Banku augstskola mudina studentus mācīties, padziļināt savu profesionalitāti un atpakaļ uz Latviju pārvest jaunu akadēmisko, profesionālo un dzīves pieredzi. Banku augstskola ir noslēgusi vairāk nekā 126 Erasmus+ sadarbības līgumus ar partneru augstskolām 35 valstīs.

Statistics

Lasīt vairāk Sakļaut