Uzņēmumu vadīšana radošajās industrijās

Prasības iepriekšējai izglītībai:

Studiju ilgums, maksa un prasības atkarīgas no iepriekš iegūta bakalaura grāda veida - profesionālā vai akadēmiskā. Zemāk informācija sakārtota šādi: profesionālais - ja iepriekš iegūts bakalaura profesionālais grāds; akadēmiskais: jaiepriekš iegūts bakalaura akadēmiskais grāds.

Iegūstamā kvalifikācija

Uzņēmumu vadīšana radošajās industrijās

Grāds

Profesionālā maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā

Studiju grafiks
Profesionālais *
P O T C P S Sv
Akadēmiskais *
P O T C P S Sv
*Ik pēc 3 nedēļām - ceturtdienās un piektdienās no plkst. 18.00 līdz 21:15, sestdienās un svētdienās no plkst.9.00 līdz 16.15
Studiju programmas valoda

Angļu un latviešu

Akreditēta līdz

31.12.2020.

Studiju ilgums
Profesionālais
1.5

gadi

Akadēmiskais
2.5

gadi

Studiju maksa
Profesionālais

5550

EUR / par programmu

Akadēmiskais

6120

EUR / par programmu

Prasības iepriekšējai izglītībai

Informācijai: 2020./2021.ak.g. nenotiks uzņemšana studiju programmā ” Uzņēmumu vadīšana radošajās industrijās” 1. kursā.

 

Bakalaura profesionālais grāds sociālajās, humanitārajās un mākslas zinātnēs un/vai 2.līmeņa augstākā profesionālā kvalifikācija sociālajās, humanitārajās un mākslas zinātnēs vai citās zinātnēs ar nosacījumu, ja ir vismaz 3 gadu pieredze vadītāja amatā.

 vai

bakalaura akadēmiskais grāds sociālajās, humanitārajās un mākslas zinātnēs vai citās zinātnēs ar nosacījumu, ja ir vismaz 3 gadu pieredze vadītāja amatā.

Uzņemšanas noteikumi šeit

Lasīt vairāk

Studiju programmas mērķis

Sagatavot profesionālus, kvalificētus un konkurētspējīgus uzņēmumu vadītājus, kas radošo industriju sektorā dibina jaunus uzņēmumus vai ieņem vadošos amatus esošos uzņēmumos, un spēj nodrošināt uzņēmumu ar augstu jaunrades potenciālu un pievienoto vērtību ilgtermiņa konkurētspējas nodrošināšanai nacionālā un starptautiskajā tirgū.

Lasīt vairāk

Sagaidāmie studiju rezultāti

  • Prasme novērtēt un analizēt uzņēmējdarbības vidi, tās ekonomisko, sociālo un tehnoloģisko kontekstu, kā arī uzņēmējdarbības politiku un reģionālo attīstību;
  • Spēja salīdzināt un pretstatīt dažādas teorētiskās un praktiskās pieejas uzņēmējdarbības vadīšanā un līderībā radošajās industrijās;
  • Prasme novērtēt un analizēt inovācijas teorijas, praksi un politikas aspektus, ar īpašu uzsvaru uz radošu industriju;
  • Spēja analizēt, sintezēt un kritiski vērtēt jautājumus, kas skar uzņēmējdarbību, politiku, un radošās industrijas vidi;
  • Spēja lasīt, analizēt un izvērtēt dažādus datu veidus un informāciju. Spēja izmantot un manipulēt ar dažādiem skaitliskiem datiem, lai atrisinātu matemātiski balstās problēmas, piemērot un interpretēt statistiskos datus;
  • Prasme vadīt radošās industrijas uzņēmumu, analizējot plānojot un kontrolējot uzņēmuma stratēģisko, finanšu, cilvēkresursu, mārketinga darbību, pārvaldīt uzņēmuma attīstības un resursu piesaistes politiku;
  • Spēja veikt patstāvīgu pētniecisku darbību, sagatavot precīzus un akurātus pētījuma ziņojumus, skaidras un pamatotas prezentācijas;
  • Spēja izprast dažādu grupu intereses, labas komunikācijas prasmes un konfliktu vadīšanas prasmes;
  • Projektu vadīšanas prasmes, ieskaitot laika vadību, kritisko uzdevumu prioritizēšanu, tikšanos vadību un pašmācības izvērtēšanu.
Lasīt vairāk

Turpmāko studiju iespējas

Sekmīgi absolvējot studiju programmu, tiek iegūts maģistra profesionālās augstākās izglītības diploms  un kvalifikācija “Uzņēmumu un iestāžu vadītājs”, kas atbilst piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim un ļauj turpināt doktora  līmeņa studijas.

Lasīt vairāk

Vieta EDUNIVERSAL reitingā

Maģistra studiju programma “Starptautiskās finanses un banku darbība” 2015.gadā nominēta kā 12. labākā starp 20 labākajām Austrumeiropas finanšu vadības maģistra studiju programmām.

Lasīt vairāk

Starpdisciplināra programma, kurā saplūst uzņēmējdarbības, menedžmenta, māksas, tehnoloģiju un radošas personības attīstības aspekti.

Programma domāta visu radošo industriju pārstāvjiem un uzņēmējiem.

Absolventa profils: augsti kvalificēts uzņēmumu, iestāžu vai to struktūrvienību vadītājs ar specializāciju radošajās industrijās, arī uzņēmējs.

Prakse:
Profesionālais

6 nedēļas

Akadēmiskais

32 nedēļas

Starptautiskās studiju iespējas:

No 2 līdz 12 mēnešiem studēt vai iziet praksi ārvalstīs ERASMUS+ studentu apmaiņas programmā;

Piedalīties ārzemju partneraugstskolu organizētajās starptautiskajās projektu nedēļās.

Augstākā līmeņa studiju programmu katalogs