Vispārizglītojošie

Nozares

  • 4

  • -

  • -

  • -

  • Eksāmens

Informātika un datu analīze
 
  • -

  • -

  • -

  • 2

  • Eksāmens

 
  • 4

  • -

  • -

  • -

  • Eksāmens

Finanšu grāmatvedība un nodokļi
 
  • -

  • 4

  • -

  • -

  • Eksāmens

 
  • -

  • 2

  • -

  • -

  • Eksāmens

Komerctiesības

Nozares (profesionālās specializācijas)

Uzņēmējdarbības pamati
  • 2

  • -

  • -

  • -

  • Eksāmens

  • 4

  • -

  • -

  • -

  • Eksāmens

 
Uzņēmējdarbības pamati
  • -

  • 2

  • -

  • -

  • Aizstāvēšana

  • -

  • -

  • -

  • 2

  • Aizstāvēšana

Mārketings un produktu attīstība
Finanšu pakalpojumi
Lietišķā komunikācija un organizāciju psiholoģija
Uzņēmumu finanšu vadība
Projektu un inovāciju vadīšana
Uzņēmumu stratēģiskā vadīšana

Brīvās izvēles kursi (C)

  • -

  • 2

  • 4

  • -

  • Eksāmens

Prakse un valsts pārbaudījums

  • -

  • 8

  • 8

  • 10

  • Aizstāvēšana

  • -

  • -

  • -

  • 12

  • Aizstāvēšana