Uzņēmējdarbības vadīšana (Latviešu un angļu valodā)

Prasības iepriekšējai izglītībai:

Bakalaura profesionālais vai akadēmiskais grāds. Plašāka informāciju par prasībām iepriekšējai izglītībai zemāk.

Iegūstamā kvalifikācija

Uzņēmumu un iestāžu vadītājs

Grāds

Profesionālā maģistra grāds uzņēmumu un organizāciju vadīšanā

Studiju grafiks
Profesionālais *
P O T C P S Sv
Akadēmiskais *
P O T C P S Sv
*Divas līdz trīs reizes nedēļā pirmdienās, trešdienās un piektdienās no plkst.18.00 līdz 21.10
Studiju programmas valoda

Latviešu

Akreditēta līdz

30.09.2027.

Studiju ilgums
Profesionālais
1.5

gads

Akadēmiskais
2

gadi

Studiju maksa
Profesionālais

1506 EUR

Semestra maksa (LV)

Profesionālais

1632 EUR

Semestra maksa (ENG)

Akadēmiskais

1318 EUR

Semestra maksa (LV)

Akadēmiskais

1625 EUR

Semestra maksa (ENG)

Lasīt vairāk

Prasības iepriekšējai izglītībai

  • Bakalaura profesionālaisgrāds ekonomikā, finansēs, vadībzinībās un/vai 2. līmeņa augstākā profesionālā kvalifikācija ekonomikā, finansēs vai vadībzinībās, kura iegūta, pabeidzot vismaz 4-gadīgo profesionālo izglītību, vai citās zinātnēs ar nosacījumu, ja ir vismaz 3 gadu darba pieredze vadītāja amatā. 

vai

  • Bakalaura akadēmiskais grāds ekonomikā, finansēs un vadībzinībās bez profesionālās kvalifikācijas vai citās zinātnēs ar nosacījumu, ja ir vismaz 3 gadu darba pieredze vadītāja amatā
Lasīt vairāk

Studiju programma

Sagatavo augsti kvalificētus vadītājus ar nepieciešamajām zināšanām, iemaņām, padziļinātām prasmēm un kompetencēm uzņēmējdarbībā, īpaši pievēršot uzmanību starptautiskajai uzņēmējdarbībai. Profesionāļi apgūst zināšanas un prasmes atbilstoši profesijas standartam “Uzņēmumu un iestāžu vadītājs”.  

Programma paredzēta pretendentiem ar iegūtu bakalaura grādu gan vadībzinību jomā vai citās zinātnēs, ja ir darba pieredze vadītāja amatā. 

Studējot šajā programmā, iegūsi padziļinātas zināšanas un prasmes uzņēmumu un iestāžu efektīvai vadīšanai, to darbības ilgtspējīgai paplašināšanai, kā arī jaunu konkurētspējīgu uzņēmumu dibināšanai.  

Lasīt vairāk

Ko tu apgūsi šajā programmā?

  • Padziļinātas zināšanas un izpratni par ekonomikas daudzveidīgās norises kopsakarībām un attīstības tendencēm. 
  • Prasmi analizēt sarežģītas zinātniskas un profesionālas problēmas un kritiski novērtēt situāciju, risināt aktuālos uzņēmuma vadīšanas jautājumus, pieņemot lēmumus, veikt augsti kvalificētas profesionālas funkcijas. 
  • Uzņēmuma un projektu vadīšanas prasmes, nodrošinot uzņēmuma konkurētspējīgu darbību, paaugstinot tā pievienoto vērtību. 
  • Novērtēt un analizēt uzņēmējdarbības vidi vietējā un starptautiskajā tirgū. 
  • Strādāt komandā, izprast dažādu grupu intereses, argumentēti izskaidrot viedokli un diskutēt. 
  • Efektīvu komunikāciju un konflikta vadīšanu. 
Lasīt vairāk

Turpini studēt!

Sekmīgi absolvējot studiju programmu, tiek iegūts maģistra profesionālās augstākās izglītības diploms un kvalifikācija “Uzņēmumu un iestāžu vadītājs”, kas atbilst piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim un ļauj turpināt doktora  līmeņa studijas. 

Lasīt vairāk

Kļūsti par augsti kvalificētu un konkurētspējīgu vadītāju publiskajā vai komersektorā, vai dibini un vadi savu uzņēmumu!

Šī programma būs piemērota arī citu profesiju pārstāvjiem, kuri vēlas paaugstināt savu vadītāja kompetenci!

Absolvējot, iegūsi izpratni par uzņēmuma darbības pamatprincipiem, varēsi plānot un vadīt darbu atbilstoši uzņēmuma mērķiem, vadīt kolektīvu un pārmaiņas mainīgajā biznesa vidē.

Prakse:
Profesionālais

6 nedēļas

Akadēmiskais

26 nedēļas

Starptautiskās studiju iespējas:

2 - 12 mēnešus studēt vai doties praksē ārvalstīs, ERASMUS+ studentu apmaiņas programmā.

Piedalīties ārzemju partneraugstskolu organizētajās starptautiskajās projektu nedēļās.

Noslēguma pārbaudījums
Profesionālais

Maģistra darbs

Akadēmiskais

Maģistra darbs

Uzņēmējdarbības vadīšana

Marta Kontiņa

Programmas direktore