Vispārizglītojošie studiju kursi (A daļa)

Nozares teorētiskie studiju kursi un IT (B daļa)

Nozares profesionālās specializācijas studiju kursi (B daļa)

Finanšu grāmatvedība un nodokļi
Starptautiskās finanses un finanšu tirgi
 
 
  • -

  • -

  • 2

  • -

  • Eksāmens

Uzņēmumu vadīšana
Finanšu vadība
 
 
 
  • -

  • 2

  • -

  • -

  • Eksāmens

 
 
Otrā svešvaloda *
  • 2

  • -

  • -

  • -

  • Eksāmens

  • -

  • 4

  • -

  • -

  • Eksāmens

 
 
  • 2

  • -

  • -

  • -

  • Eksāmens

 
 

Brīvās izvēles studiju kursi (C daļa)*

Otrā svešvaloda
  • -

  • -

  • 4

  • -

  • Eksāmens

Otrā svešvaloda:
 
 
 

Studiju darbi, prakse un valsts pārbaudījums

  • -

  • 8

  • 8

  • 10

  • Aizstāvēšana

  • -

  • -

  • -

  • 12

  • Aizstāvēšana