Vispārizglītojošie studiju kursi (A daļa)

Nozares studiju kursi (B daļa)

Nozares profesionālās specializācijas studiju kursi (B daļa)

Brīvās izvēles studiju kursi (C daļa)

  • -

  • 4

  • 2

  • -

  • Eksāmens

Prakse un valsts pārbaudījums

  • -

  • 8

  • 8

  • 10

  • Aizstāvēšana

  • -

  • -

  • -

  • 12

  • Aizstāvēšana