Studiju kursi, kas nodrošina jaunāko sasniegumu padziļinātu apguvi nozares teorijā un praksē (A - obligātā daļa, B* - izvēles daļa)

A daļa - obligātā
  • -

  • 2

  • -

  • -

  • Eksāmens

  • -

  • 2

  • -

  • -

  • Eksāmens

  • 2

  • -

  • -

  • -

  • Eksāmens

  • 2

  • -

  • -

  • -

  • Eksāmens

  • 4

  • -

  • -

  • -

  • Eksāmens

  • -

  • 2

  • -

  • -

  • Eksāmens

  • 4

  • -

  • -

  • -

  • Eksāmens

  • -

  • 4

  • -

  • -

  • Eksāmens

  • -

  • 2

  • -

  • -

  • Eksāmens

  • -

  • 2

  • -

  • -

  • Eksāmens

B daļa - izvēles
  • -

  • 2

  • -

  • -

  • Eksāmens

  • -

  • 2

  • -

  • -

  • Eksāmens

  • -

  • 2

  • -

  • -

  • Eksāmens

Pētnieciskās jaunrades, projektēšanas darba un vadībzinības kursi (A - obligātā daļa, B* - izvēles daļa

A daļa - obligātā
B daļa - izvēles
A daļa - obligātā
B daļa - izvēles

Prakse

Valsts pārbaudījumi

  • -

  • -

  • 201

  • 201

  • Aizstāvēšana