Starptautiskās finanses un banku darbība (sadarbībā ar SBS)

Prasības iepriekšējai izglītībai:

Profesionālā vai akadēmiskā bakalaura grāds (sk.zemāk)

Iegūstamā kvalifikācija

Finansists

Grāds

Profesionālā maģistra grāds finansēs

Šveices Biznesa skolas maģistra grāds uzņēmējdarbības vadīšanā (MBA)

Studiju grafiks
Studijas notiek darba dienu vakaros, sestdienās un svētdienās, balstoties uz FLEX MBA principu.
Studiju programmas valoda

Angļu / Programma ir aktualizēta un dokumenti ir iesniegti pārakreditācijai.

Akreditēta līdz

10.04.2023.

Studiju ilgums
Profesionālais
1.5

gadi

Akadēmiskais
2

gadi

Studiju maksa
Profesionālais

8 000 EUR

par 1. studiju gadu

Profesionālais

11 080 EUR

pilna studiju maksa par visu programmu

Akadēmiskais

8 000 EUR

par 1. studiju gadu

Akadēmiskais

11 781 EUR

pilna studiju maksa par visu programmu

 

Lasīt vairāk

Prasības iepriekšējai izglītībai

Profesionālais bakalaura grāds

 

Bakalaura profesionālais grāds ekonomikā, finansēs, vadībzinībās un/vai 2.līmeņa augstākā profesionālā kvalifikācija ekonomikā, finansēs vai vadībzinībās, kura iegūta, pabeidzot vismaz 4-gadīgo profesionālo izglītību, vai citās zinātnēs ar nosacījumu, ja ir vismaz 2 gadu darba pieredze finanšu jomā vai ar finansēm saistītā amatā.

 

Akadēmiskais bakalaura grāds

 

Bakalaura akadēmiskais grāds ekonomikā, finansēs un vadībzinībās bez profesionālās kvalifikācijas vai citās zinātnēs ar nosacījumu, ja ir vismaz 3 gadu darba pieredze finanšu jomā vai ar finansēm saistītā amatā.

 

Lasīt vairāk

Studiju programmas mērķis

Programmas mērķis ir sagatavot atbilstoši profesionālā standarta „Finansists” un programmas starpdisciplinārā principa (divi diplomi: MBA un profesionālais maģistra grāds finansēs) prasībām augsti kvalificētus, profesionālus speciālistus vadošajam darbam starptautisko finanšu un biznesa jomās. Programmas absolventi var veidot karjeru investīciju kompānijās, finanšu un kredītiestādēs, audita kompānijās, apdrošināšanas sabiedrībās, kā arī var vadīt vidējas un lielas korporācijas vai dibināt savus uzņēmumus. Īpašā vērība studiju programmā tiek pievērsta pētnieciskā un jaunrades darba veikšanai, kā arī biznesa un finanšu starptautiskajiem aspektiem.

Lasīt vairāk

Sagaidāmie studiju rezultāti

  • spēja izprast un kritiski novērtēt datus un aktuālās parādības vietējā un starptautiskajos finanšu un kapitāla tirgos;
  • spēja izprast un kritiski novērtēt uzņēmuma biznesa procesus;
  • spēja efektīvi vadīt uzņēmuma finanses mainīgajā vidē;
  • spēja strādāt individuāli un vietējā/ starptautiskajā komandā,
  • prasme vadīt uzņēmumu atbilstoši nostādītiem mērķiem;
  • pasme vadīt uzņēmuma finanses, nodrošinot uzņēmuma pelnīt spēju un ilgtermiņa attīstību;
  • prasme novērtēt un samazināt finanšu un biznesa riskus;
  • prasme pielietot finanšu instrumentus.
Lasīt vairāk

Turpmāko studiju iespējas

Sekmīgi absolvējot studiju programmu, tiek iegūts Banku augstskolas maģistra profesionālās augstākās izglītības diploms  un kvalifikācija “Finansists”, kas atbilst piektajam profesionālās kvalifikācijas līmenim, kā arī Šveices Biznesa skolas (saite https://www.sbs.edu/) maģistra grāds uzņēmējdarbības vadīšanā. Iegūtie maģistra grādi ļauj turpināt studijas doktora līmenī.

Lasīt vairāk

Vieta EDUNIVERSAL reitingā

Maģistra studiju programma „Uzņēmumu vadīšana radošajās industrijās” 2015.gadā nominēta kā 47. labākā starp 50 labākajām pasaules mākslas un kultūras menedžmenta maģistra studiju programmām;

Lasīt vairāk

Dubultdiplomu studiju programma, kas tiek īstenota sadarbībā ar Šveices biznesa skolu Cīrihē, Šveicē (SBS Swiss Business School), piedaloties SBS profesoriem;

Vienīgā pogramma Latvijā, kas nodrošina specializāciju starptautiskajās finansēs un banku darbībā, kā arī iespēju vienlaicīgi iegūt MBA grādu no ārzemju partneraugstskolas;

Absolventa profils: augsta līmeņa vadošais finansists darbam investīciju kompānijās, finanšu un kredītiestādēs, audita kompānijās, apdrošināšanas sabiedrībās; vada vidējas un lielas korporācijas vai ir uzņēmējs.

Prakse:
Profesionālais

6 nedēļas

Akadēmiskais

20 nedēļas

Starptautiskās studiju iespējas:

No 2 līdz 12 mēnešiem studēt vai iziet praksi ārvalstīs ERASMUS+ studentu apmaiņas programmā;

Piedalīties ārzemju partneraugstskolu organizētajās starptautiskajās projektu nedēļās.

Noslēguma pārbaudījums
Profesionālais

Maģistra darbs

Akadēmiskais

Maģistra darbs

Augstākā līmeņa studiju programmu katalogs

Gundars Daugulis

Studiju programmas koordinators

+371 20234640

Tatjana Mavrenko

Programmas direktore

+371 20234640