Vadībzinību modulis

Kiberdrošības modulis

Tehniskais modulis

Brīvās izvēles kursi, prakse un valsts pārbaudījums