Vispārizglītojošie

Nozares

  • 4

  • -

  • -

  • -

  • Eksāmens

Informātika un datu analīze
 
  • -

  • -

  • -

  • 2

  • Eksāmens

 
  • -

  • 4

  • -

  • -

  • Eksāmens

Finanšu grāmatvedība un nodokļi
 
 
  • -

  • 4

  • -

  • -

  • Eksāmens

 
  • -

  • 2

  • -

  • -

  • Eksāmens

Komerctiesības

Nozares (profesionālās specializācijas)

Uzņēmējdarbība un inovāciju politika
Mārketings un produktu attīstība
Finanšu pakalpojumi
Lietišķā komunikācija un organizāciju psiholoģija
Uzņēmumu finanšu vadība
Projektu un inovāciju vadīšana
Uzņēmumu stratēģiskā vadīšana
 

Brīvās izvēles kursi (C)

  • -

  • 2

  • 4

  • -

  • Eksāmens

Prakse un valsts pārbaudījums